Gergedan Nasıl Hayvanlardır? Özellikleri Yapısı Çeşitleri Beslenme ve Üremesi

0
Advertisement

Gergedan nasıl bir hayvandır? Gergedanların özellikleri, gergedan çeşitleri, beslenme ve üremeleri hakkında ilginç gerçekler.

gergedan

Kaynak: pixabay.com

Gergedan Hakkında Genel Bilgiler

Yumuşakbaşlı bir hayvan: GERGEDAN

İri yapılı, kalın derili, kısa bacaklı bir hayvandır. Büyüklük bakımından, fille suaygırından sonra, kara hayvanlarının üçüncüsüdür. Sıcak ülkelerde yaşar. Burnunun üstünde bir, ya da iki boynuzu vardır.

Tekparmaklılardan olan gergedanlar başlıca beş çeşittir. Bunlardan üçü Asya’da, ikisi de Afrika’da yaşar. Asya’da yaşayanların en irisi «Hint gergedanı» dır. Bu çeşit iki boynuzlu olur. Gene buna benzeyen «Cava gergedanı» tek boynuzludur. «Sumatra gergedanı» ise çift boynuzlu olmakla beraber ötekilerden daha ufak yapılıdır.

BOYNUZU 1 METRE GERGEDAN

Afrika gergedanlarının iki çeşidi de çift boynuzludur. Bunlar «ak gergedan», «kara gergedan» diye anılmakla birlikte aralarında belirli bir renk farkı yoktur. Her ikisi de hemen hemen

aynı kurşuni-mavi renktedir. Yalnız, kara gergedanın boynuzu çok uzundur, bazen bir metreyi bulur. Ak gergedan ise bu ailenin en irilerindendir. Boyu 180 cm., uzunluğu da 450 cm.’yi bulur.

ak gergedan

Kaynak: pixabay.com

GERGEDAN ATLA AKRABA OLUR

Gergedanların derisinde, genel olarak, hiç kıl bulunmaz. Ayaklarında üçer parmak, her parmakta da birer tırnak vardır. Ön ayağın bir parmağı körelmiştir. Zaten gergedanları suaygırlarından ayıran özelliklerin biri budur; çünkü suaygırının ayaklarında dörder parmak vardır. Ayrıca, suaygırları domuzla akrabadır; gergedan ise daha çok atla akraba görünür.

Advertisement
KIZINCA YIRTICI KESİLİR

Gergedanlar çoğunlukla sakin hayvanlardır. Ot, yaprak, çalı yiyerek beslenirler. İri gövdelerine rağmen kısa bir müddet için bir at kadar hızlı koşabilirler. Sıkıştıkları zaman savaşmaktan çok kaçmaya bakarlar. Yalnız, yaralanırsa, fazla kızarsa gergedan çok yırtıcı olur. Hücum ederken boynuzunu bir silâh gibi kullanır. Hayvanın pek sivri, çok kuvvetli olan ön boynuzu aynı zamanda toprağı kazmaya da yarar. Gergedanlar bu sayede küçük ağaçları kökünden söküp devirerek yapraklarını yerler.

GERGEDAN SOYU TÜKENİYOR

Gergedanlar yıllar yılı sınırsız bir şekilde avlandıklarından nesilleri tükenme tehlikesiyle karşılaşmış, bu yüzden gergedan avı sınırlandırılmıştır.

Gergedanların derisi kalındır. Derinin ayaklara, karna doğru kat kat dökülmesinden hayvan zırhlıymış gibi görünür. Hint gergedanının derisi kalın olmakla beraber bıçakla kesilebilir. Bununla beraber, avcılar gergedana karşı çelik başlıklı mermi kullanırlar.

Bugün sayıları azalmış bulunan gergedanlar çağlarca önce Avrupa, Kuzey Asya ve Amerika’da sürüler halinde dolaşırlardı.

Gergedan Çeşitleri ve Özellikleri

gergedan

Kaynak: pixabay.com

Tekparmaklılardan olan gergedanlar başlıca beş çeşittir. Bunlardan üçü Asya’da, ikisi de Afrika’da yaşar. Asya’da yaşayanların en irisi «Hint gergedanı» dır. Bu çeşit iki boynuzlu olur. Gene buna benzeyen «Cava gergedanı» tek boynuzludur. «Sumatra gergedanı» ise çift boynuzlu olmakla beraber ötekilerden daha ufak yapılıdır.

Afrika gergedanlarının iki çeşidi de çift boynuzludur. Bunlar «ak gergedan» ve «kara gergedan» diye anılmakla beraber aralarında belirli bir renk farkı yoktur. Her ikisi de hemen hemen aynı kurşuni-mavi renktedir. Yalnız, kara gergedanın boynuzu çok uzundur, bazen bir metreyi bulur. Ak gergedan ise bu ailenin en iri fertlerindendir. Boyu 180 santim, uzunluğu da 450 santimi bulur.

Advertisement

Gergedanların derisinde, genel olarak, hiç kıl bulunmaz. Ayaklarında üçer parmak, her parmakta da birer tırnak vardır. Ön ayaklarında dörder parmak varsa da bunlardan biri körelmiştir. Zaten gergedanları su aygırlarından ayıran özelliklerin biri budur; çünkü su aygırının ayaklarında dörder parmak vardır. Ayrıca, su aygırları domuzla akrabadır; gergedan ise daha çok atla akraba görünür.

Gergedanlar, çoğunlukla, sakin hayvanlardır. Ot, yaprak, çalı yiyerek beslenirler. İri gövdelerine rağmen kısa bir müddet için bir at kadar hızlı koşabilirler. Sıkıştıkları zaman savaşmaktan çok kaçmaya bakarlar. Yalnız, yaralanırsa, fazla kızarsa gergedan çok yırtıcı olur. Hücum ederken boynuzunu bir silah gibi kullanır. Hayvanın pek sivri, çok kuvvetli olan ön boynuzu aynı zamanda toprağı kazmaya da yarar. Gergedanlar bu sayede küçük ağaçları kökünden söküp devirerek yapraklarını yerler.

Gergedanlar yıllar yılı sınırsız bir şekilde avlandıklarından nesilleri tükenme tehlikesiyle karşılaşmış, bu yüzden gergedanların avı sınırlandırılmıştır.

Gergedanların derisi kalındır. Derinin ayaklara, karna doğru kat kat dökülmesinden hayvan zırhlıymış gibi görünür. Hint gergedanının derisi kalın olmakla beraber bıçakla kesilebilir. Bununla beraber, avcılar gergedana karşı çelik başlıklı mermi kullanırlar.

Bugün sayıları azalmış bulunan gergedanlar çağlarca önce Avrupa, Kuzey Asya ve Amerika’da sürüler halinde dolaşırlardı.


Leave A Reply