Geri Dönüşüm Çevre Kirliliğini Önler Mi? Geri Dönüşüm Ne İşe Yarar?

0
Advertisement

Geri dönüşüm yapmak çevre kirliliğini önler mi? Geri dönüşümün yararları nelerdir? Geri dönüşümün çevre kirliliği üzerindeki etkileri nelerdir?

Geri Dönüşüm Çevre Kirliliğini Önler Mi?

Geri dönüşüm, atılan materyalleri yeni ürünler yaratmak için yeniden kullanarak potansiyel atığı değerli bir metaya dönüştürme sürecidir. Bu uygulama, konvansiyonel atıkların imhası sonucunda oluşan birçok kirleticinin azaltılması da dahil olmak üzere birçok çevresel yararlar sunmaktadır.

Atıklar

Geri dönüşüm, evler ve işletmeler tarafından üretilen çöp miktarını önemli ölçüde azaltır. Aksi halde düzenli depolama alanlarına gidecek veya yakılmayı gerektiren atıklar yerine, yeni ürünler şeklinde yeniden kullanılmaktadır. Geri dönüşüm, düzenli depolama alanlarının oluşturulmasını yavaşlatır ve ortaya çıkan kirliliğin çoğunu azaltır.

Su kirliliği

Alüminyum kutuların ve kağıtların geri dönüşümü, yeni malzemelerden imal edilen ürünlerin üretiminden çok daha az su kirliliğine neden olur. Depolarda bol miktarda zehirli madde bulunur. Zamanla, bu malzemelerin kirleticileri yer altı sularına sızar. Üstelik bu yeraltı suları, birçok insan için içme suyunun önemli bir kaynağıdır.

Advertisement

Hava kirliliği

Geri dönüştürülmüş materyalleri kullanarak yapılan imalat ürünleri, yeni kaynaklardan ürünler üretmek için kullanılan endüstriyel proseslerden çok daha az enerji harcar ve böylece sera gazı emisyonlarını önemli derecede azaltır. Depolama alanları aynı zamanda, potansiyel bir sera gazı olan metan ve bilinen kanserojenler ve diğer hava kirleticilerinin üretilmesinden sorumludur. Yakma işlemi, ağır metaller ve tamamlanmamış yanmanın sonucu olan bilinmeyen kimyasal bileşikler ile birlikte toksinleri havaya salar. Eski malzemeleri geri dönüştürmek bu gibi zararları azaltır.


Bir Yorum Yazmak İster misiniz?