Germanyum Nedir? Germanyum Elementinin Özellikleri

1

Germanyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Germanyum elementi ile ilgili bilgi.

Periyodik cetvelin IV A grubunda yer alan kimyasal bir elementtir. Yarı metal özellik gösterir. Varlığı Mendeleyef tarafından ileri sürüldü ve 1886’da Clemens Winkler tarafından bulundu.

Grimsi beyaz, parlak kırılgan bir yarı metaldir. Elektriği iyi iletmez. Eridiğinde hacmi küçülür. Doğal germenyum 5 izotopun karışımından oluşur. Ge-70, Ge-72, Ge-73, Ge-74, Ge-76. Kütle numarası 65,69,71,75,77,78 olan yapay radyoaktif izotopları elde edildi.

Sembolü: Ge
Atom Numarası: 32
Atom Ağırlığı: 72.64
Elemet serisi: Metaloid

Maddenin Hali: Katı
Görünümü: Grimsi beyaz

PERİYODİK TABLO

Yükseltgenme basamakları -4, +2 ve +4 dür. Su, klorür asidi ve seyreltik alkalilerde çözünmez. Altın suyu, derişik sülfat ve nitrat asitlerden; erimiş alkaliler, alkali peroksit, nitrat ve karbonatlardan etkilenir. Oldukça kararlıdır ve havadan etkilenmez. Hava kızdırıldığında 600 derecenin üstünde oksitlenmeye başlar. Hidrojen peroksitle oda sıcaklığında yavaş olarak ve 90 derecede hızla oksitlenir. Hidrojenler 1000 derecenin üzerinde birleşir. İnce tozu klor ve kromla yanarak birleşir.

Germanyumun Elde Edilişi:

GeO2 + 2C → Ge + 2CO

GeO2 + 2H2 → Ge + 2H2O

Germanyum saf olarak GeCl4 un hidrojenle 600 derecede indirgenmesi sonucu elde edilir.

GeCl4 + 2H2 → Ge + 4HCl

Bileşikleri:

Germanyum (IV) fluorür, germanyum (II) klorür, germanyum (IV) klorür, germanyum (IV) oksit, monogerman, digerman, trigerman. Germanların bu ilk üyeleri magnezyum germanürün klorür asidiyle tepkimesinde; germanyum (IV) oksidin lityum alüminyum hidrür yada sodyum borhidrür ile indirgenmesiyle elde edilir. Germanlar havada oksitlenir ve çok saf germanyum elde edilmesinde büyük önemleri vardır.

Germanyum Kullanım Alanları:

Başlıca kullanım alanı yarı iletkenlerdir. Donduğunda oluşturduğu genleşen alaşımlar ince döküm işlerinde ve dişçilikte kullanılır. Transistörlerin, kırmızı fluoresans veren karışımların, kızıl ötesi ışınları geçiren özel camların yapımında da kullanılır.


1 Yorum

Leave A Reply