Germen Dilleri Nelerdir?

0
Advertisement

Germen dilleri nelerdir? Germen dillerinin özellikleri ve tarihçesi nedir? Germen dillerinin bağlı olduğu dil topluluğu, hakkında bilgi.

dil aileleri

Germen Dilleri

Germen dilleri; Hint-Avrupa dil topluluğunun büyük bir kolunu oluşturur. Üç ana bölümde incelenir.

1) Batı Germen Dil Topluluğu:

a) Yukarı: Almanca, Yiddish,
b) Aşağı: Dutch, Flemence, Afrikaans,
c) Anglo-Frisian: İngilizce, Frisian,

2) Kuzey Germen Dil Topluluğu:

Norveççe, Icelandic, İsveççe, Danimarkaca (Danca),

3) Doğu Germen Dil Topluluğu:

Gothic.

Advertisement

Kuzey Germen Dil Topluluğu’na ilişkin ilk yazıtların tarihi (Runic Yazıtları) İS üçüncü yüzyıla uzanır. İcelandık Dili’ne ilişkin ilk yazıtların tarihi 12. yüzyılın sonuna rastlar. İS Batı Germenik Dilleri de lehçe bakımından, yukarıda belirtildiği gibi, üç bölüme ayrılırlar: Yukarı, Aşağı ve Anglo-Frisia. Yukarı Germen’in birçok lehçesi, İS 7. yüzyıla dayanır. Aşağı Germen dillerine ilişkin en eski yazıtın tarihi İS 9. yüzyıla uzanır. Anglo-Frisian Topluluğu’nun en önemli dili, İngilizcedir. Eski İngilizce, biçimsel olarak, Anglo-Saqon diye adlandırılırdı. Bu dile ilişkin en eski yazıtın tarihi İS 7. ve 8. yüzyıla kadar olan süreyi içerir. Yeni İngilizce, 15. yüzyıldan günümüze kadar uzanır. Bu topluluğun öteki kümesi Frisian’dır. Bu dil Hollanda’nın bazı bölümlerinde konuşulmaktadır.


Leave A Reply