Gesù Kilisesi Hakkında Bilgi

0

Gesù Kilisesi nerededir? Gesù Kilisesi mimarı kimdir? Roma Gesù Kilisesi tarihi, mimari özellikleri, tarihçesi hakkında bilgi.

Advertisement

Gesù Kilisesi

Gesù Kilisesi; Roma’da, maniyerizmin ünlü mimarlarından Giacomo da Vignola’nın 1568-73 arasında yaptığı kilisedir. Karşı-Reform hareketi içinde, Trento Konsili’nin (1545-63) saptadığı Katolik Kilisesi sanat görüşleri doğrultusunda gerçekleştirilen ilk yapılardan biri ve Cizvit tarikatının ana kilisesidir.

Kilise mimarlığında o güne değin uygulanagelen iki temel şemayı (uzunlamasına plan ile merkezi plan) birleştirmesi, yapının en ilgi çekici özelliğidir. Ana mekânı, genişliği 17 m’yi bulan, üzeri büyük bir beşik tonozla örtülü, uzunlamasına tek bir neften oluşur. Nefin bir ucunda ana giriş, öbür ucunda yarım daire planlı apsis vardır. Bu nef boyunca (alışılmış bazilikal şemaya göre yan neflerin bulunması gerekirken) yan yana şapeller sıralanır. Orta nefe açılan bu şapeller ana mekânın daha da geniş bir etki yapmasını sağlar. Transeptin kolları dışa taşırılmamış, yalnızca yanlardaki şapellerin derinliği kadar tutulmuştur. Böylece de yapının planı Latin haçına dönüşmemiş, dikdörtgen olarak kalmıştır. Transept ile nefin kesişme noktasının üzerinde, merkezi planlı şemadakine benzer biçimde yüksek kasnaklı bir kubbe yer alır.

Vignola’nın 1573’te ölmesinden sonra kilisenin giriş cephesini Giacomo della Porta gerçekleştirmiştir. Gömme ayaklar, nişler, silmeler ve alınlıklarla zenginleştirilmiş bu cephedeki en önemli öğelerden biri de, iki yandaki alçak bölümleri yüksek orta bölüme birleştiren dev boyutlu volütlerdir. Arkada, apsis sıralarının çatısındaki uçan payandaları gözden saklamak için yapılmış bu volütler, daha sonra barok üslubun en tipik özellikleri arasına girecektir.

Kilisenin başlangıçta oldukça yalın olan iç mekânı, daha sonra yapılan eklemelerle bugünkü zengin görünümüne ulaşmıştır. Örneğin 1672-85 arasında Baciccia’nın nef tonozuna yaptığı “Hz. İsa’nın Adının Zaferi” adlı fresk, barok bezeme sanatının başyapıtlarından biri sayılır.

Advertisement

Il Gesù, barok dönemde inşa edilen pek çok Katolik kilisesine örnek olarak alınmış ve Cizvit üslubu diye anılan mimarlık üslubunun da kaynağını oluşturmuştur.


Leave A Reply