Gezmek İle İlgili Atasözleri ve Anlamları Açıklamaları, İçinde Gezmek Geçen

0

İçinde ve anlamında gezmek geçen atasözleri nelerdir? Bu atasözlerinin anlamları ve açıklamaları. Gezmek hakkında atasözleri ve anlamları.

gezmek atasözleri

Gezmek İle İlgili Atasözleri

 • ***topalla gezen, aksamak öğrenir
  kötü insanlarla düşüp kalkanlar, onlardan kötü huy kaparlar.
 • ***yad elde beylik sürmeden, yurtta züğürt gezme yeğdir
  gurbete düşmüş bir insan, ne denli varlık içinde bir yaşam sürüyor olsa da doğup büyüdüğü yeri arar.
 • ***yatan (yatar) aslandan (kurttan), gezen (yeler) tilki yeğdir (iyidir)
  1) az güçlü olup çalışan, çok güçlü olup çalışmayandan daha başarılı olur;
  2) soylu, güçlü olmadıkları hâlde geçimlerini sağlamak için çalışanlar soylu, güçlü olup da tembel tembel oturanlara yeğlenirler.
 • ***köpeksiz köy bulmuş da çomaksız (değneksiz) geziyor
  kendisine engel olacak, karşı çıkacak kimse olmadığı için istediği gibi davranıyor.
 • ***karga ile gezen boka konar
  kişi kiminle arkadaşlık ederse ondan kendisine birtakım huylar geçer.
 • ***gezen ayağa taş değer (dolar)
  gereksiz yere gezen kişi, kendisine zararı dokunacak şeylerle karşılaşır.
 • ***gezen kurt aç kalmaz
  geçimini sağlamak için gezip dolaşan, şuraya buraya başvuran kişi aç kalmaz.
 • ***gammaz olmasa tilki pazarda gezer
  yasal olmayan yollardan gizlice çıkar sağlayan kişi, yakayı ele vereceğinden korkmasa bütün bu işleri açıktan yapar.
 • ***çok gezen çok bilir
  çok gezen, çok yer gören çok şey öğrenir; çok yaşayan, çok okuyan onun bildiklerini bilemez.
 • ***çok gezen tavuk ayağında pislik getirir
  gezip dolaştığı yerlerde kötü şeyler de bulunan kimse, kötü alışkanlıklar ve zararlı bilgiler elde ederek yerine döner.
 • ***çok yaşayan (okuyan) bilmez, çok gezen bilir
  çok gezen, çok yer gören çok şey öğrenir; çok yaşayan, çok okuyan onun bildiklerini bilemez.
 • ***dağda gez belde gez, insafı elden bırakma
  eşkıya dahi olsan insafı elden bırakma.
 • ***boş gezmekten bedava çalışmak yeğdir
  çalışmak insanı tembellikten kurtarır.
 • ***ayaz paşa kol geziyor
  dışarıda çok soğuk var.
 • ***aç gezmektense tok ölmek yeğdir
  yoksulluk ölümden de beterdir.
 • ***ağası yiğit olanın etbaı sarhoş gezer
  dişli birine dayanan, güvenen kişi herkese kafa tutar, kabadayıca davranır.
 • ***it itle gezer
  kötü biri ancak kendisi gibi kötü olan birisiyle arkadaş olur.

Çok Yaşayan Değil Çok Gezen Bilir:

ANAFİKİR: Çok gezen, çok yer gören, çok şey bilir. Bilginin kaynağı çok çeşitlidir. Kimi bilgiler kitaptan, kimileri yaşarken edinilen hayat tecrübelerinden, kimileri de gezmeden edinilir. Öğrenilen bilgilerin sürekli olanları, unutulmayanları, kişinin bizzat görerek, yaşayarak elde ettiklerdir. Çok yaşayan ile çok kitap okuyanın aldığı bilgiler, yaşadığı süre veya okuduğu kitap ile sınırlıdır. Oysa çok gezen kişinin bilgileri, gezdiği yerlerde görüp duydukları ile, yaşadığı bilgiler olacağı için hem diğerlerinden fazla olacak, hem de sürekli olacaktır. Bu yüzden çok gezenin daha çok bilgi sahibi olduğu kabul edilir.


Leave A Reply