Giotto Di Bondone Kimdir? İtalyan Ressamın Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgiler

0
Advertisement

Giotto Di Bondone kimdir? Ortaçağ Avrupa’sının büyük İtalyan ressamı Giotto di Bondone hayatı hakkında bilgiler içeren yazımız.

Giotto Di Bondone

Kaynak: wikipedia.org

Giotto Di Bondone ( 1266? – 1337) tanınmış bir İtalyan ressamıdır. Özel hayatı hakkında elde pek az bilgi olmakla beraber, eserlerinin bazıları günümüze kadar gelmiştir. Giotto, eserlerinde bilhassa ruh ve his alemini tamamen vermeye dikkat ederdi. Tablolarını yaparken «üç boyutlu» denecek kadar derinlemesine çalışırdı. Giotto’nun yaşadığı devirde prespektif ve anatomi diye bir şey bilinmediği halde, ressam bunları kendi kendine halletmişti.

Giotto Di Bondone, Floransa’nın kuzeyinde Colle’de dünyaya gelmiş, hayatının büyük bir kısmını da orada geçirmiştir. İlk resim derslerini kimden aldığı bilinmiyor. Kırlarda çobanlık yaparken tanınmış ressam Cimabue’nin dikkatini çektiği sanılıyor. Sonraları ondan resim dersleri almış, devrinin en büyük ressamlarından biri olmuştur. İlk eserlerinde Romalı ressamların etkisi altında kaldığı açıkça görülür.

Giotto Di Bondone hakkında çeşitli devirlerde çeşitli yazarlar tarafından yazılmış olan yazılarda verilen bilgiler birbirini tutmamaktadır. 1312′ de Floransa’lı ressamların üyesi bulundukları ressamlar birliğine girdiği sanılıyor. 1329 -1332 yıllarında Napoli’de Kral Roberto’nun emrinde çalıştığı anlaşılmaktadır.

Giotto 1334’te Floransa Katedrali’ne başmimar tayin edildi. Daha sonra İtalya’nın, Fransa’nın çeşitli büyük şehirlerinde görev aldı. Ressamın en ünlü eseri Padua’daki Arena Kilisesi’nde yapmış olduğu fresklerdir. Dini hüviyet taşıyan bu freskler 38 çeşit sahneden ibarettir. O devrin sanatçılarının etkisi altında kaldıkları Bizans üslubu, Giotto’nun çalışmalarında hiç görülmez. Giotto’dan sonra gelen ressamlar da Roma ve Bizans üsluplarının etkisinden kendilerini kurtararak bir Floransa üslubu ortaya çıkarmışlardır ki bunun da öncüsü Giotto’dur.

Giotto’nun eserleri Avrupa ressamları için yeni bir ilham kaynağı olmuştu. Özellikle dini tablolarda, his cephesine fazla önem veren Giotto, bu şekilde yeni bir çığır açmış oluyordu. Giotto’nun kıymeti yaşadığı devirde anlaşılmış, sanatçı çok rahat bir hayat sürmüştür. Öldüğü zaman da büyük bir törenle gömüldü.

Advertisement

Kaynak – 2

Giotto di Bondone; İtalyan ressamdır. (Floransa/Colle di Vespignano 1267 ? – Floransa 1337). Floransa’da (1280-1290) çalıştı. Daha sonra Assisi’ ye gitti. Assisi’li San Francesco’nun yaşamıyla ilgili freskolar gerçekleştirdi (1297-1299). 1300 yılında Papa’nın çağrılısı olarak Roma’ya gitti, Laterano balkonunu süsleyen freskoları yaptı. 1302-1306 arasında Padova’da çalıştı ve Enrico değli Scrovegni için başeseri sayılan Arena Kiliseciği (şapeli) freskolarını gerçekleştirdi. 1312 yıllarında Floransa’da çalıştı. Yaklaşık 1320-1325 arasında Floransa’ da Santa Croce Kilisesinin dört şapelini freskoyla resimledi. 1334’te Floransa’da yapımı süren Santa Maria del Fiore Kilisesi’nin usta ve yöneticiliğine getirildi. Giotto eserlerinde Floransa ve Roma resim geleneğinin yanı sıra Bizans sanatı, Antik Çağ, Erken Hristiyan resminin ve Fransız gotiğinin öğelerini ustaca işledi.

Başlıca eserleri: Çarmıha Gerili İsa (1295-1300; Floransa, Santa Maria Novella Kilisesi), Aziz Francesco’nun Öyküleri (1297-1299; San Francesco Kilisesi’nde 28 fresko), Arena Şapeli Freskoları (1302-1306; Padova. Anna ve Yohakim Öyküleri, Meryem Öyküleri, Meryem’e Müjde, İsa Öyküleri, Mahşer konularından oluşan 30 freskoyla Erdem ve Kötülük alegorileri freskoları), Floransa’da Ognissanti Kilisesi için Meryem (1310-1320; Floransa, Uffizi), Floransa’da Santa Croce Kilisesi Bardi ve Perizzi şapelleri freskoları (Bardi şapeli: Aziz Francesco’ nun yaşamından 6 sahne ve Kutsal İzlerin Belirmesi yaklaşık 1325; Peruzzi şapeli: Vaftizci Yahya’nın yaşamından 3’er sahne, yaklaşık 1320).


Leave A Reply