Gırtlak Nedir?

0
Advertisement

Gırtlak ne demektir? Gırtlağın yapısı, nerededir, işlevi, görevleri nelerdir? Gırtlak hakkında bilgi.

girtlakGırtlak; omurgalıların çoğunda ve insanda boynun ortasında yer alan içi boş organdır. Yutaktan sonra, soluk borusuyla süren, çift göreve sahip bir organdır. Bir yandan derin nefes yolları için bir koruma aygıtı, öte yandan da ses ve sözün oluşmasıyla yükümlüdür. Bir koruma organı olarak, nefes yoluyla yiyecek yolunun çarprazlaştığı yerde yabancı cisimlerin nefes borusuna kaçmamasını sağlayarak nefes yolunu denetim altına alır. Yutkunma sırasında gırtlak (larinks) yukarı doğru kalkar ve giriş deliğe gırtlak kapağıyla (epiglottis) kapanır. Bir ses aygıtı olarak, ses aralığım sınırlandıran ses dudaklarını birbirlerine yaklaştırıp gererek akciğer körüğünden üflenen havanın sese dönüşmesini sağlar. Bu çift işlevini, gırtlak iskeletinin hareket edebilir biçimde birbirlerine kirişlerle bağlanan kıkırdaklarıyla bu kıkırdakları birbirine doğru hareket ettirebilen ve böylece uyumlu parçalarının biçimiyle gerginliğini değiştiren çizgili kaslar sağlar. Kalkansı kıkırdaklı halkamsı kıkırdağın tümü, çift olan ibriksi kıkırdakların büyük bölümü “hyalin” kıkırdak dokusundan oluşan larinks kıkırdakları ise, özellikle gırtlağın giriş bölümünde bulunur; bunlar da gırtlak kapağı kıkırdağı, çift olan boynuzcuklu kıkırdak ve yine çift olan kama biçim kıkırdaktır. Hyalin olan larinks kıkırdakları genellikle erkekte dişi cinse oranla daha erken başlamak ve daha büyük bir boyuta ulaşmak üzere, normal bir kemikleşmeye uğrar. Halkamsı kıkırdak 50 yaşındaki erkekte ve 75 aşındaki kadında; buna karşın ibriksi kıkırdak 75 yaşındaki erkekte ve 85 yaşındaki kadında tümüyle kemikleşmiş olarak bulunur. Esnek kıkırdak dokusundan oluşan larinks (gırtlak) kıkırdakları ise normal olarak ileri yaşlarda bile kemikleşmezler. Gırtlak kasları, tümüyle çizgili kas liflerinden oluşmuştur ve yapı bakımından öteki iskelet kaslarından ayrılmaz. Gırtlak boşluğu bir kum saatini anımsatan biçimde üç kata ayrılır: üst kat, ara kat ve alt kattır.


Leave A Reply