Giyotinin İcadı ve Giyotinin Tarihi Hakkında Bilgiler

0
Advertisement

Giyotin ne zaman ve kim tarafından icat edildi? Giyotinin kullanım amacı, tarihteki yeri, tarihçesi hakkında bilgi.

giyotinGiyotin; Ölüme mahkûm edilenleri başlarını gövdelerinden ayırmak suretiyle öldüren bir ölüm aletidir. Giyotini daha çok Fransızlar benimsemiştir, Fransa’da ilk defa 1792’de kullanılmıştır.

Giyotin oldukça eski bir idam aletidir. XIII. yüzyılda İtalya’ da asil sınıftan olan mahkûmların idamları giyotinle yapılıyordu (aletin adı o devirde «mannaia» idi). XII. yüzyılda İskoçya’da da kullanılmaya başlanmıştı. Fransa’da ise ancak XVIII. yüzyılın sonlarında başladı. Fransız İhtilâli sırasında yaygın hal aldı. İhtilâl günlerinden sonra Fransa’nın başlıca idam aleti oldu. Giyotini Fransa’da tanıtan Dr. Guillotin‘dir, onun için de alete «guillotine» (giyotin) adı verilmiştir.

Giyotin mücellit kitap kesme aletine benzer. Mahkûmun vücudu bir tahtaya bağlanır, başı aletin «pencere» denilen açık yerine sokulur, düğmeye basılınca yukarıdan inen ağır, keskin bıçak, başı bir anda vücuttan ayırır. Baş, aletin hemen yanında duran sepete düşer.


Leave A Reply