Gizli İstihbarat Servisleri Nasıl Çalışır? Görevleri ve Çalışma Şekilleri

0
Advertisement

Gizli İstihbarat Teşkilatı nedir? Gizli İstihbarat Teşkilatının görevleri, çalışma şekli nasıldır, Gizli İstihbarat hakkında bilgi.

Gizli İstihbarat Servisleri

Kaynak: pixabay.com

Bir yabancı memleket hakkında askeri ve siyasi bilgi toplamak her memlekette «gizli istihbarat» teşkilâtının işidir. Bu teşkilat düşman bir memleket hakkında bilgi topladığı gibi dost ve müttefik bir memleket hakkında da araştırma yapabilir. Yabancı bir devletin bu teşkilatına karşı her memlekette bir de «mukabil istihbarat» teşkilatı vardır. Memleketten dışarı haber sızmasını önler. Birçok memleketlerde bu iki teşkilat biribirine bağlıdır. Bir yandan başka memleketlerden haber toplanırken bir yandan da memleketin kendi iç bünyesine ait haberlerin gizli tutulmasına çalışılır. Gizli istihbarat teşkilatının toplayacağı haberlerin sınırı yoktur denilebilir. Siyasi, askeri, coğrafi, içtimai, kültürel, velhasıl her alanda haber araştırılabilir.

ESKİ DEVİRLERDE

Dünya milletleri devletlere ayrıldıklarından beri, devlet başkanları, komşu ve düşman memleketler hakkında bilgi edinmek istemişler, bunun için de birtakım çarelere başvurmuşlardır. Ortaçağ’da dış işlerinin idaresiyle gizli istihbarat hesabına çalışmalar biribirine iyice karışmıştı. İngiltere’de bu işe, başka memleketlerdekinden daha çok önem veriliyordu, Ünlü yazar Daniel Defoe İngiltere’deki Intelligence Service’in kurucusudur.

Napoléon Savaşları’ndan sonraya kadar Avrupa da gizli istihbarat servislerinin çalışma alanları gayet dardı. O devirde at ve gemiden başka hiçbir taşıt olmadığı için bir ülkeden bir ülkeye haber getirmek aylarca sürüyor, çoğunlukla, haber yerine ulaşıncaya kadar da önemini kaybediyordu.

XIX, yüzyılın ikinci yarısında yolculuk imkanları artınca gizli istihbarat servislerinin de çalışmaları kolaylaştı, faaliyet alanları genişledi. Bu arada, yeni icatlar da haberleşmeleri kolaylaştırıyordu. Birinci Dünya Savaşında bağımsız kalmış memleketlerde çalışan birçok «ajan» türedi. Bunların içinde en ünlüsü, 1915’te Amerika’ya gönderilen, Amerika’nın Müttefik Devletlere yapacağı yardımı baltalamakla görevlendirilen Alman ajanı Franz von Rintelen’di. O tarihlerde Amerika’da haber alma merkezleri gayet zayıftı, Avrupa’da olduğu gibi köklü bir casus şebekesi yoktu. Bu yüzden Rintelen uzun bir müddet rahat rahat çalıştı. Ancak, Amerika Birleşik Devletleri savaşa katılınca durum değişti, Rintelen’in çalışmasına imkan kalmadı.

SON SAVAŞLARDA

Birinci ve İkinci Dünya Savaşları arasında milletlerin gizli istihbaratı adamakıllı genişledi. Bu servisler artık sadece siyasi ve askerî değil, akla gelen her alanda faaliyet gösteriyordu.

Advertisement

İkinci Dünya Savaşı sırasında gizli istihbarat servisleri birbirileriyle rekabete giriştiler. Bu yüzden de savaş planları şifreli yapılıyor, bazı yerleri tatbikat sırasında değiştiriliyordu. Savaş planlarını ele geçirenler böylece yanılmış oluyorlardı.

1945’te İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra gizli istihbarat servislerini ilgilendirecek yeni birtakım meseleler ortaya çıktı. Bunun üzerine, bütün dünyadaki gizli istihbarat servisleri faaliyetlerini artırdılar.

Dünyanın bütün memleketlerinde gizli istihbarat servislerinin çalışma sistemleri hemen hemen aynıdır. Sürekli haber toplama yerlerinden bilgi alınır, merkeze bildirilir. Ancak, gizli istihbarat servislerinin faaliyetlerini sınırlandıran bazı kanunlar vardır ki, ajanlar bu kanunlara uymadıkları takdirde çok ağır cezalara çarptırılırlar.


Leave A Reply