Gizli Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Gizli ne anlama gelir? Gizli kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Görünmez, belli olmaz bir durumda olan, edimsel karşıtı
“Kanun, gizli eşyayı bulmaya mahsus bir fal kitabı değildir.” – N. F. Kısakürek
2. Başkalarından saklanan, duyurulmayan, saklı kalan, mahrem, mestur, nihan
“Sanırım babamla arasında gizli bir çekişme de yaşanıyordu.” – A. Kutlu
3. Niteliği anlaşılmayan, bilinmeyen
“Gizli kuvvetler.”
4. İlgili kişi veya makamlarca değerlendirilmesi amacıyla kurum içi veya kurumlar arası gönderilen yazının, belgenin, raporun ve yayınların taşıdığı gizlilik derecesini bildiren terim
5. Saklı olarak, saklayarak
“Mektubu senden gizli posta kutusuna attım.” – M. Yesari
bir şeyi başkalarına duyurmamak, saklamak
“toplum içinde hiçbir davranış gizli kalmaz” anlamında kullanılan bir söz
Gizli duruşma
İnanılan kurallarının hiç kimseye açıklanmadığı, sır gibi saklanan din
Bir işlemin herhangi bir kurulun oyuna bağlı olması durumunda oy verecek olanların oylarını gizli olarak vermeleri yöntemi
“Demokrasinin en basit ve en açık tarifi halkın kendi temsilcilerini gizli oy ile seçmesidir.” – M. Kaplan
Henüz tanısı konulmamış veya yüksek düzeyde seyretmeyen şeker hastalığı
Gözle görülemeyecek kadar özenli bir biçimde yapılmış yama
Yayıncı tarafından programlarda sezdirme yoluyla herhangi bir unvan veya markayı çağrıştırabilecek biçimde yapılan tanıtım
Adliyede, sadece izinli veya görevli olanların katılabildiği, kamuya kapalı duruşma, gizli celse
Gizli örgüt, illegal kurulmuş cemiyet
Belli sayıda kişilerin illegal faaliyetleri sürdürmek amacıyla kurdukları dernek
1. Başkalarına duyurulmayan, kimseye haber verilmeyerek yapılan (iş)
“Bizim gizli kapaklı işimiz yok.”
2. Açık, anlaşılır olmayan (söz, konuşma)
“Savcı, Kâmil Bey’in gizli kapaklı izahatından sonra elini kaldırdı.” – A. Gündüz
İstihbarat servisi
“Gizli serviste çalıştığı için de acemisi değildir.” – R. H. Karay
Devlet ve ulusal güvenlik açısından son derece önemli bilgi içeren devlet sırrı niteliğindeki yazıların taşıdığı gizlilik derecesini bildiren terim
Kimsenin haberi olmadan, kimseye haber vermeden, el altından, kimseye duyurmadan, gizlice
“Gizliden gizliye bu türküyü mırıldanarak saplara tırpan sallıyorlardı.” – R. Enis
1. Kendini belli etmeyen sıtma
2. Gizlice kötülük eden kimse
Genellikle ilgililerden başkasının katılmasına, dinlemesine izin verilmeyen toplantı
“Konu, Meclis’in bir gizli oturumunda ele alınmıştı.” – T. Buğra
Bazı kişilerin başkalarının anlamadığı ve sadece kendilerinin özel anlamlarını bildiği kelimelerle konuştuğu dil

Leave A Reply