Göç Nedir? Nedenleri Nelerdir?

0

Göç nedir? İnsanlar neden göç ederler? Göçlerin nedenleri ve özellikleri hakkında bilgi.

goc-1 GÖÇ;

Advertisement

İnsanların doğal, ekonomik, sosyal ve siyasi nedenlerle yer değiştirmesi olayına göç denir. Göç olayı insanlar kadar eskidir, insanların çoğunun avcı ve toplayıcı olduğu devirlerde hayvanlar için otlak ve su aramak amacıyla ya da uygun avlama alanları araştırmak için sürekli hareket halindeydi. Tarım ve hayvancılık daha da ilerleyip, yerleşik hayvanların daha da yaygınlaştığı devrelerdeki göçlerin nedenleri daha değişik olmakla birlikte temelde geçimi sağlamaya dayanıyordu. Yerleşilen yerde nüfus arttıkça, insanlar doğal kaynaklara el atılmamış başka yerlere gitmeye başlamışlardır.

Bununla birlikte depremler, volkanik faaliyetler, yangınlar ve seller gibi afetlerin de ilk göçlerde rolleri büyük olmuştur. Sonraları artık savaşlar, dinsel ve siyaset etkenler de göçlerde etkili olmaya başlamıştır.

Bu şekilde dünyanın çeşitli bölgelerine yayılan insan, tarih çağlarından beri çok önemli göç hareketleriyle karşılaşmıştır. Musevilerin göçü, Türklerin Orta Asya’dan göçleri, IV. ve V yüzyıllarda meydana gelen kavimler göçü ve Haçlı seferleri sonucu meydana gelen göçler 1500’lü yıllara kadar olanların en büyükleridir.

Göçlerin en iyi bilinen ve incelenebilenleri Amerika Kıtasının keşfini izleyen göç hareketleridir. Amerika’nın keşfiyle birlikte birkaç yüzyıl boyunca devam eden göçler sonucu milyonlarca insan Avrupa’dan Amerika kıtasına göç etmiştir. Ayrıca birinci ve İkinci Dünya Savaşlarıda Avrupa ve Uzakdoğu ülkelerinde göçlere neden olmuştur. Bu göçlerin en çarpıcılarından biri 1919-1951 yılları arasında bir milyondan fazla Yahudi’nin şimdiki İsrail devleti’nin kurulduğu topraklara gelişidir.

Advertisement

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’ya yönelen işçi göçü de önemlidir. Savaş sonrasında gelişmekte olan ülkelerden Avrupa’nın gelişmiş ülkelerine on milyondan fazla işçi göçü olmuştur. Aynı dönemde Amerika Birleşik Devletleri de on milyon göçmen kabul etmiştir. Günümüzde ise Avrupa ülkeleri kapılarını göçmenlere kapamış durumdadır.

Göçe Neden Olan Faktörler:

a) Besin Temini

İlk çağlarda avcılık ve toplayıcılıkla geçinen insan arazide sürekli dolaşıyor, avlanıyor ve yiyecek topluyordu. Yerleşik hayata geçildiğinde verimli toprak ve su kaynakları arayışı göçlere neden oluyordu. Günümüzde de insanlar geçimini sürdürmek amacıyla göçe yönelmektedir.

b) İklimsel Değişiklikler

Dünya ikliminde soğuma ve ısınma devreleri birbirini izlemiştir. Zaman zaman da şiddetli kuraklık yaşanmıştır. iklim soğuduğunda, yani buzul devrelerinde insanlar ekvator bölgesine doğru göç etmişlerdir. Buzullar arası devrelerde ise daha geniş alanlara yayılmışlardır. Günümüzde de insanlar düşük sıcaklık ve kuraklığın hakim olduğu iklim bölgelerinden daha elverişli iklim bölgelerine göç etmektedirler.

Advertisement

c) Doğal Afetler

Depremler, volkanik olaylar, sel baskınları, salgın hastalıklar gibi doğal afetler göçlere neden olmaktadır.

d) Nüfus Artışı

Ekonomik gelişmenin nüfus artış hızının gerisinde kaldığı bölgelerde iş olanaklarının bulunduğu alanlara doğru hızlı bir göç olayı yaşanmaktadır.

e) Dinsel Nedenler

Tarihte dini nedenlere bağlı olarak göçler olmuştur. Mekke’den Medine’ye olan göçler, Musevilerin zorunlu göçleri, Avrupa’da mezhep çatışmaları sonucu ortaya çıkan göçler ve Haçlı Savaşları sırasında meydana gelen göçler dini nedenlere bağlı olarak ortaya çıkmış göçlerdir.

f) Siyasi Nedenler

Siyasi karmaşalar ve savaşlar da önemli göç nedenleridir. Amerika kıtasının keşfi ve sonrasında meydana gelen savaşlar, ikinci dünya Savaşı büyük göçlere neden olan savaşlardır. Bunun dışında Afrika kıtasındaki köle ticareti ve günümüzdeki iltica hareketleri bu grupta ele alınabilecek başlıca göç nedenleridir.


Leave A Reply