Alman Yazar Goethe’nin En Güzel ve Anlamlı Resimli Sözleri

0
Advertisement

Johann Wolfgang von Goethe’ye ait sözler, Goethe resimleri, söylediği sözler. Ünlü sözler, söyleyişler, vecizeler, özlü sözler.

Goethe Sözleri

***Gerçekten sevmediğiniz sürece sevgilinin isteklerinin altında yatan asıl nedeni anlayamazsınız.
Goethe

***Kendi acımız, bize başkalarınınkini bölüşmeyi öğretir.
Goethe

***Dehanın ilk ve en büyük şartı hakikati sevmektir.
Goethe

***Müzik doğruca ruha seslenir, ruh da kendisini ancak müzik yardımıyla en iyi şekilde anlatabilir.
Goethe

Advertisement

***Çiçeğin dikeni var diye üzüleceğimize, dikenin çiçeği var diye sevinelim.
Goethe

Goethe Resimli Sözleri
***Eğer seni seviyorsam, bundan sana ne?
Goethe

***Acele etme ama tembellik de etme.
Goethe

******İnsanın bilgisi arttıkça huzursuzluğu da artar.
Goethe

***Yeterli zamanımız hep vardır, yeter ki, doğru kullanalım.
Goethe

Advertisement

***Lüzumsuz bi şey almak istemiyorsan panayırlara koşma.
Goethe

***Eğer yolunu şaşırmazsan, hiçbir zaman akıllanmazsın.
Goethe

***İnsan kendini hiçbir yerde, karıncalar gibi kaynaşan bir kalabalığı yarıp geçtiği zamanki kadar yalnız hissedemez.
Goethe

***En büyük kötülük, zorluklara karşı koymamak zafiyetinden gelir.
Goethe

Advertisement

***Yaşadığımız her an kendi hakkını ister.
Goethe

***Uşağım bile olsa, yanlışlarımı düzelten efendim olur.
Goethe

***En büyük zorluklar, onları aramadığımız yerlerden çıkar.
Goethe

***Yakından bakınca bizi alt üst eden şeyler, uzaktan ne kadar berrak görünür.
Goethe

Advertisement

***Alçak gönüllülük içinde yürüdüğüm içindir ki, önümde bütün yollar açılıyor.
Goethe

***İnsanların ne kadar kötü olduklarını görmek beni hiç şaşırtmıyor, fakat bu yüzden hiç utanmadıklarını görünce hayretler içinde kalıyorum.
Goethe

***Bir tartışma sırasında kızdığımız anda, gerçek için uğraşmayı bırakır kendimiz için uğraşmaya başlarız. Goethe

Goethe Sözleri

***Dünyanın en tehlikeli hali, cehaletin örgütlü eyleme geçme halidir.
Goethe

Advertisement

******İnsan dünyanın sorunlarını çözmek için değil ama sorunun nerede olduğunu aramak ve sonunda da kavranabilir alanın sınırında durabilmek için doğmuştur.
Goethe

***Bir dert atlatıldıktan sonra insana bir kazanç olur.
Goethe

***Kimse bizi aldatamaz, biz ancak kendi kendimizi aldatırız.
Goethe

***Hiç kimse, affettiği zaman olduğu kadar yükselemez.
Goethe

Advertisement
***Çözümde görev almayanlar sorunun bir parçası olurlar.
Goethe

***Az bildiğimiz bir şeyden kuşkulanmayız. Ama bilgiyle birlikte kuşku artar.
Goethe

***Elleriyle çalışan adam, işçi; elleri ve kafasıyla birlikte çalışan adam, usta; elleri, kafası ve kalbiyle birlikte çalışan adam sanatkârdır.
Goethe

***Eğer âlemi duymuyorsanız, onu kavrayıp yakalayamazsınız. Eğer sözleriniz ruhunuzdan kopup gelmiyorsa, karşınızdakileri samimi dinleyiciler olarak tutamazsınız.
Goethe

***Dünya güzeldir, ama bir şairin gözüyle daha da güzel olur.
Goethe

Advertisement

***Sözlerimiz yürekten gelmedikçe, hiçbir zaman iki kalbi birleştiremezsiniz.
Goethe

Goethe Sözleri

***Akılsızlar hırsızların en zararlılarıdır. Zamanınızı ve neşenizi çalarlar.
Goethe

***En iyi hükümet bize kendimizi yönetmeyi öğretendir.
Goethe

Advertisement

***Sevincin acı bir yanı, acının da bir sevinçli yanı olmalıdır.
Goethe

******Düşüncelerini tam ve yerinde sözcüklerle anlatamayan kişi, yanlış tartılarla iş görmeye çalışan satıcıya benzer.
Goethe

***Politikacının sözünü tutmasını beklemek, delik cepte madeni para biriktirmeye benzer.
Goethe

***Çalışmak, içinde bulunduğumuz zamanın bizden istediği şeydir.
Goethe

Advertisement
***Yeni şairler, mürekkeplerine çok su karıştırıyorlar.
Goethe

******Bir tartışma sırasında, kızdığımız anda, gerçek için uğraşmayı bırakır, kendimiz için uğraşmaya başlarız.
Goethe

***Cömertlik, erkeğe yakışan erdemdir.
Goethe

******Aşk ve sevinç büyük çabaların kanatlarıdır.
Goethe

***Malını kaybeden bir şey kaybetmiştir. Şerefini kaybeden birçok şey kaybetmiştir. Cesaretini kaybeden, her şeyini kaybetmiştir.
Goethe

Advertisement

***Dikkat, hiçi her şeye dönüştürür.
Goethe

Goethe Resimli Sözleri

***Düşünmek kolay, davranmak zordur. Düşündüğün gibi davranmak en zordur.
Goethe

***İnsanın bir şeyi öğrenebilmesi için her şeyden önce o şeyi sevmesi gerekir.
Goethe

Advertisement

***Sevilenin kusurlarını hoş görmeyen, sevmiyor demektir.
Goethe

***Doğa, her yaprağında en derin yazılar olan biricik kitaptır.
Goethe

***Bir erkek terbiye edildiği vakit bir tek fert, bir kadın terbiye edildiği vakit ise, bütün bir aile terbiye edilmiş olur.
Goethe

***En mükemmel kadın, çocuklarına babalarının yokluğunda baba olabilecek kadındır.
Goethe

***İnsanlara oldukları gibi muamele edersek, onları daha kötü kılarız. Eğer onları olması gerektiği gibi ele alırsak, olabilecekleri kadar iyi yaparız.
Goethe

Advertisement

***İçinde iyi bir yanı bulunmayacak kadar kötü kitap yoktur.
Goethe

***Nankörlük, zayıf insanların işidir, kudretli insanlar içinde asla nankör olana rastlamadım.
Goethe

***Anekdot ve özdeyişler dağarcığı, görgülü biri için en büyük hazinedir; eğer birincileri yeri geldikçe sohbetlerinde kullanmayı, ikincileri de yeri geldikçe hatırlamayı bilirse.
Goethe

***Cahilliğin eyleme geçişinden daha korkunç bir şey yoktur.
Goethe

Advertisement

***Muhalefet yapmak için şeytana aldanma. Cahillerle tartışırken âlimler bile cehalete düşer.
Goethe

Goethe Resimli Sözleri

***En boş insanlar kendilerine çok önem verirler. Mükemmeller güvensizdir. Kusurlu insan küstahtır. İyi adamsa ürkektir.
Goethe

***En yüksek saadete erenler bile, başka arzular peşinde deli gibi koşarlar.
Goethe

Advertisement

***Ana baba iyi terbiye almışlarsa, çocuklar da terbiyeli olur.
Goethe

***Aşk, imkânsız birçok şeyi mümkün kılar.
Goethe

***Hakiki aşk, bir delikanlıyı hemen olgun bir adam yapar.
Goethe

***İnsan, kendini yalnızca insanda tanır.
Goethe

***Eğer siz kendi kendinize inanıyorsanız başkaları da size inanacaktır.
Goethe

Advertisement

***İyilik, insanları birbirine bağlayan altın zincirdir.
Goethe

***İnsan garip bir yaratık. Çok erken öğreniyor, fakat çok geç tatbik edebiliyor.
Goethe

***Nefissiz insan olunmaz, fakat gem vurulmamış nefisle de kul olunmaz.
Goethe

***Hayat, ölümsüzlüğümüzün çocukluğudur.
Goethe

Advertisement

Goethe Sözleri

***Bazen gezegenimiz acaba evrenin tımarhanesi mi diye düşünmeden edemiyorum.
Goethe

***Hürriyet, ancak hürriyetini her gün yeniden kazanan insana layıktır.
Goethe

***Arzuları tatmin edilenler ne kadar doymuş, mağrur ve tatsızdırlar.
Goethe

Advertisement

***Arzularımız bizden, asıl istediğimiz şeyi bile gizlerler.
Goethe

******Samimi olmaya söz verebilirim ama; tarafsız olmayı asla…
Goethe

***Egoist adam, can sıkıntısının azabından kurtulamaz.
Goethe

***Bilim, bütün dünyanın malıdır; ulusların sınırlarını tanımaz.
Goethe

Advertisement

Goethe Sözleri

***İnandığı şeyi yapan insanın enerjisi asla tükenmez.
Goethe

***En harika ses; anne sesidir.
Goethe

***Hür olmadıkları hâlde, kendilerini hür sananlar kadar hiç kimse esir olamaz.
Goethe

***Göğün her yerde mavi olduğunu anlamak için dünyayı dolaşmanız gerekmez.
Goethe

Advertisement

***Bildiklerini başkalarına öğret, başkalarının bildiklerini de kendi bilgilerine ilave et.
Goethe

*** Bol ışık olan yerde daima kuvvetli bir gölge bulunur.
Goethe

***Evlilik hayatında arasıra kavga etmelidir, çünkü insanlar ancak, böyle birbirlerini anlarlar.
Goethe

***Büyük tehlike, yarı aptallarla yarı akıllıların arasında yatar.
Goethe

Advertisement

***Geçmişteki bir felâket, bütün hayatın devamınca, anılara hazine olur.
Goethe

*** Zaman benim sahibimdir; benim tarlam zamandır.
Goethe

***Bilmek yeterli değildir, uygulamalıyız. İstemek yeterli değildir, yapmalıyız.
Goethe

*** Şiir, üzerine resim yapılmış bir pencere camıdır.
Goethe

Advertisement

***Düşünen insanın en güzel saadeti, anlayabileceğini araştırmak, akıl erdiremeyeceğini de olduğu gibi kabul etmektir.
Goethe

***Kardeşlerimi Allah yarattı fakat dostlarımı ben buldum.
Goethe

***Hiç kimse kollarında bir çocuk tutan anne kadar muhterem ve birkaç çocuk arasındaki bir anne kadar saygı değer değildir.
Goethe

***İnsanın yalnız gerçeğin ne olduğunu bilmesi yeterli değildir; doğruyu istemesi ve yapması da gereklidir.
Goethe

Advertisement

***Hayat, insana nasıl olması gerektiğini öğretir.
Goethe

***Karar verebilen acıyı yener.
Goethe

Goethe Sözleri

***Yalnızlık tek kelime, söylemesi kolay. Fakat heyhat! Taşıması o kadar zor ki.
Goethe

Advertisement
******Kaybedecek bir şeyi olmayan insandan korkun.
Goethe

***Doğru yoldan gidenler şaşırmazlar.
Goethe
******Kalp neyle doluysa, dudaklardan o dökülür.
Goethe

***İnsan ancak anladığı şeyleri duyar.
Goethe

***Gerçek insana aittir, yanılgı ise zamana.
Goethe

***Rabbim yerleştirdi yıldızları, biz kullarına, karada ve denizde kılavuz olsun diye.
Goethe

Advertisement

***İnsan gençlik hatalarını, ihtiyarlığına kadar sürüp götürmemeli, çünkü ihtiyarlığında kendi kusurları vardır. Goethe

***Vazifeyi yapmaklığımız onu bizzat sevmemiz ve bilmemizle mümkündür.
Goethe

***Daima itimadsızlık göstermek, daima itimad etmek kadar büyük bir hatadır.
Goethe

***Güzellik, her yerde hoş karşılanan bir misafirdir.
Goethe

Advertisement

***Hayat; çocuklukta komedi, gençlikte trajedi, ihtiyarlıkta dramdır.
Goethe

***Her şarap zamanla fıçısının dibine biraz tortu bırakır.
Goethe

***Tüm inisiyatif ve yaratma eylemleriyle ilgili bir tek basit gerçek vardır. Kişi kendini gerçekten adadığı anda, “Kader” de harekete geçmektedir.
Goethe

***Bütün politikacılar, askerler, büyük sandığımız insanlar, yakından tanıdığınızda küçülürler. Bunun bir tek istisnası vardır, o da Müslümanların peygamberi Muhammed’dir.
Goethe

Advertisement

Bir Yorum Yazmak İster misiniz?