Göğüse Darbe Durumunda, Göğüs Yaralanmalarında İlk Yardım

0

Göğüse darbe alınması durumunda nasıl müdahale edilmelidir? Göğüs yaralanma durumlarında ilk yardım ve sağlık bilgileri.

Tıkanmada İlk Yardım

Tıkanmada İlk Yardım

Doğrudan göğüs kafesine yönelik bir vurma ya da çarpma veya ezilme sırasında bir ya da daha çok kaburga kemiği kırılabilir. Bunun en açık belirtisi kaburgalar bölgesinde şiddetli sancı ve hastanın her öksürüşünde ağrının artmasıdır.

Hastayı, en rahat ettiğini söylediği konumda yatırın. Ağrıyan tarafına doğru, oturur da yatar durumda olabilir. Hemen sonra muayene için kendisini cankurtaranla en yakın hastaneye götürün. Yaşlılarda ve solunum yetersizliği çekenlerde en küçük bir kaburga kırığı bile, ciddi solunum bozukluğuna yol açabilir. Ciddi bir göğüs travmasından sonra, ağrıdan başka şu belirtiler de dikkati çeker:

  • Solunum güçlüğü
  • Elle yoklandığında deri altında hissedilen kabarma;
  • Kanlı balgam çıkarma.

Bu durumda doktor çağırmakta gecikmeyin. Kırılan kaburga kemiğinin akciğere saplanıp bir iç kanamaya yol açması olasılığı vardır. Deri altında, göğüs zarında hava kaçağı da ortaya çıkabilir.

Göğüs Yaralanma Durumunda Adım Adım Yapılması Tavsiye Edilenler

Acil Servisi Ara

Göğüste herhangi bir ciddi yara için acil tıbbi yardım çok önemlidir. Dıştan yara olmasa bile iç hasar olabilir.

1. Gerekirse Suni Tenefüse Başlayın

Kişi tepki vermiyorsa, nefes almayı bıraktıysa veya nefes nefese kalıyorsa: Bir çocuk için, çocuklar için suni teneffüs başlatın . Bir yetişkin için yetişkin suni teneffüsünü başlatın .

2. Açık Yarayı Kapatın

Bir bez, ped, giysi parçası, plastik, alüminyum veya elinizde ne varsa kullanın.
Mümkünse, yaranın iki santim ilerisini kapatın.
Yaradan kan kabarcıkları çıkarsa veya göğüs boşluğundan geçen havayı duyarsanız, göğüste hava birikmesini önlemek için üç tarafını bantlayın.
Göğse giren hiçbir nesneyi çıkarmayın.

3. Gerekirse Kanamayı Durdurun

Kanamayı kontrol etmek için pansuman üzerine basınç uygulayın.
Pansumandan kan sızarsa, eski pansumanın üzerine ilave pansuman uygulayın.

4. Kişiyi Nefes Almayı Kolaylaştıracak Şekilde Konumlandırın

Mümkünse kişiyi yaralı tarafına veya oturarak yatırın.

5. Solunumu İzleyin

Solunum zayıflarsa, yukarıda belirtildiği gibi suni teneffüs uygulayın.

6. Takip

Sağlık ekibi yaralanmayı değerlendirecek ve kişiyi stabilize edecektir.
Önemli kan kaybı varsa kan nakli gerekebilir.
Akciğeri çevreleyen ve akciğerin çökmesine neden olabilecek havayı çıkarmak için geçici bir göğüs tüpü yerleştirilebilir . Bir akciğer çöktüğünde buna pnömotoraks denir.

Ciddi bir göğüs yaralanması için ameliyat olması muhtemeldir.

T bbi Sorumluluk Reddi


Leave A Reply