Gök ile Başlayan (Erkek – Kız) İsimleri ve Anlamları (Liste Halinde)

3

Gök ile başlayan kız ve erkek bebek isimleri ve anlamları. Gök ile başlayan isimler ve açıklamalarının yer aldığı ve liste halinde verilen sayfamız..

Gök ile Başlayan (Erkek - Kız) İsimleri ve Anlamları

Advertisement

Gök ile Başlayan (Erkek – Kız) İsimleri ve Anlamları

Gök – (Kız) : 1. Yeryüzünün üzerine mavi bir kubbe gibi kapanan boşluk. 2. Mavi renk.
Gökalp – (Erkek) : Mavi gözlü yiğit.

Gökay – (Erkek/Kız) : Mavi gözlü kimse.
Gökbaran – (Erkek) : Gökten inen yağmur.

Gökbay – (Erkek) : Mavi gözlü kimse.
Gökbayrak – (Erkek) : Gökte dalgalanan bayrak.

Gökbel – (Erkek) : Yeşil geçit.
Gökben – (Kız) : Özü genç olan kimse.

Advertisement

Gökberk – (Erkek) : Yeşil yaprak.
Gökbey – (Erkek) : Mavi gözlü bey.

Gökbora – (Erkek) : Fırtına.
Gökbörü – (Erkek) : Kurt.

Gökbudak – (Erkek) : Budak.
Gökbudun – (Erkek) : Halk, ulus.

Gökbulut – (Erkek) : Mavi bulut.
Gökcan – (Erkek) : Mavi gözlü kimse.

Gökcen – (Erkek/Kız) : Güzel, taze, dinç, sağlıklı.
Gökçe – (Erkek/Kız) : 1. Güzel, gösterişli kimse. 2. Yiğit, cesur. 3. Mavi gözlü kimse.

Advertisement

Gökçebala – (Erkek) : Güzel, gösterişli, sevimli çocuk.
Gökçebalan – (Erkek) : “Güzel, gösterişli, sevimli çocuğun” anlamında kullanılan bir ad

Gökçebel – (Erkek) : Güzel, gösterişli, sevimli soydan gelen kimse.
Gökçebey – (Erkek) : Güzel, gösterişli, sevimli bey.

Gökçeer – (Erkek) : Güzel, gösterişli, sevimli insan.
Gökçek – (Erkek/Kız) : 1. Güzel, sevimli, hoş kimse. 2. Yiğit, cesur. 3. Taze, körpe.

Gökçel – (Erkek/Kız) :Gök rengini andıran, mavimsi.
Gökçen – (Erkek/Kız) : Güzel, hoş kimse.

Gökçer – (Erkek) : Güzel, gösterişli, sevimli insan.
Gökçesu – (Erkek) : Tatlı, güzel su.

Advertisement

Gökçil – (Erkek) : 1. Gökle ilgili, semavi. 2. Maviye çalan renk.
Gökçin – (Erkek/Kız): Maviye çalan, mavimsi.

Gökçül – (Erkek) : 1. Gökle ilgili, semavi. 2. Maviye çalan renk.

Gökçün – (Erkek) : Maviye çalan, mavimsi.

Gökdal – (Erkek) : Göğe ulaşmış dal.
Gökdemir – (Erkek) : Mavi gözlü, güçlü kimse.

Gökdeniz – (Erkek) : Çakır gözlü kimse.
Gökdoğan – (Erkek) : 1. Bir tür doğan. 2. Çakır gözlü.

Gökduman – (Kız) : Göğe yükselen duman.
Gökel – (Erkek) : Göğe açılan el.

Advertisement

Göker – (Erkek) : Mavi gözlü kimse.
Gökgöl – (Erkek) : Suları bulanık olmayan göl.

Gökhan – (Erkek) : Eski Türklerde gök Tanrısı.
Gökhun – (Erkek) : Doğu insanı.

Gökmen – (Erkek) : Sarışın, mavi gözlü kimse.
Gökmenalp – (Erkek) : Sarışın, mavi gözlü yiğit.

Gökmener – (Erkek) : Sarışın, mavi gözlü kimse.
Gökmete – (Erkek) : Mavi gözlü hükümdar.

Göknel – (Erkek) : Gökle ilgili olan.
Göknil – (Kız): Mavi gözlü kimse.

Advertisement

Göknur – (Erkek/Kız) : Parlak olan gökyüzü.
Gökperi – (Kız) : Mavi gözlü, peri gibi güzel.

Göksal – (Erkek/Kız) : Gökle ilgili, semavi.
Göksaltuk – (Erkek) : Özgür kişi.

Göksan – (Erkek) : Saygın kimse.
Göksav – (Erkek) : İleri görüşlü kimse.

Göksay – (Erkek) : “Değerli olduğunu kabul et” anlamında kullanılan bir ad.
Göksel – (Erkek/Kız) : Gökle ilgili, semavi.

Gökselen – (Kız) : Mavi gözlü, varlıklı kimse.
Göksen – (Erkek/Kız) : “Mavi gözlüsün” anlamında kullanılan bir ad.

Advertisement

Göksenin – (Erkek) : “Her zaman yükselmeyi, ilerlemeyi amaçla” anlamında kullanılan bir ad.

Gökser – (Erkek) : Saygın kimse.

Göksev – (Erkek/Kız) : “Yükselmeyi yücelmeyi sev” anlamında kullanılan bir ad.
Gökseven – (Erkek) : Yükselmeyi, yücelmeyi seven kimse.

Göksever – (Erkek) : Yükselmeyi, yücelmeyi seven kimse.
Göksoy – (Erkek) : Soyu yüce olan kimse.

Göksu – (Erkek/Kız) : 1. Gökten inen su. 2. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde bulunan akarsuların genel adı.
Göksun – (Erkek/Kız) : “Yüksel, yücel” anlamında kullanılan bir ad.

Gökşen – (Erkek/Kız) : Gök gibi şen olan kimse.
Gökşin – (Erkek/Kız) : 1. Gökkuşağı, alkım. 2. Mavi renkli.

Advertisement

Göktalay – (Erkek) : Mavi deniz.
Göktan – (Erkek) : Şafak vakti.

Göktaş – (Erkek) : Gezegenlerin arasında hareket eden, tümüyle gaz durumuna geçmeden yeryüzüne ulaşan katı cisim.
Göktay – (Erkek) : Tek, biricik.

Gökten – (Erkek) : Gökten, yüksekten.
Göktöre – (Erkek) : Törelere bağlı kimse.

Göktuğ – (Erkek) : Törelere bağlı kimse.
Göktulga – (Erkek) : Savaşçı kimse.

Göktuna – (Erkek) : Mavi suları olan Tuna.
Göktunç – (Erkek) : Sağlam karakterli olan kimse.

Advertisement

Göktürk – (Erkek) : İslamlıktan önce Orta Asya da yaşamış bir Türk ulusu.
Gökyay – (Erkek) :”Işık saç” anlamında kullanılan bir ad.

Gökçem – (Kız) : Mavi gözlü kız.
Gökşan – (Kız) :Ünlü, meşhur kimse.


3 yorum

Leave A Reply