Göknar Ağacı Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Köknar olarak da isimlendirilen bir orman ve ve evlerde süs ağacı olarak kullanılan bir çam çeşidi olan Göknar ağaçları ile ilgili olarak genel bilgiler.

Göknar (Köknar) Ağaçları

Bir çeşit orman ve süs çamıdır. Kozalaklılardan olan göknarın dalları yataydır; ağaç, piramit biçiminde gelişir. Kuzey ılıman bölgenin soğuk kesimlerinde, bilhassa yüksek yerlerde yetişir. Koyu yeşil yaprakları iğne biçimindedir. Göknann kozalakları silindir biçiminde olur, ağacın üst dallarından çıkar ve dikine yükselir. Köknar Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika’nın soğuk kesimlerinde yetişir.

Göknarın, yeryüzünün hemen her yerinde yetişen yirmi kadar çeşidi vardır. Bazılarının yüksekliği 30-40 metreye yaklaşır. Tahtası pek makbul sayılmamakla beraber gene de yapılarda kullanılır. Sesin tınısını artırması bakımından müzik aletleri yapımında da köknardan faydalanılır. Ayrıca, tahtasından kibrit çöpü de yapılır. Kağıtçılıkta da kullanılır. Göknar, yurdumuzda Karadeniz kıyılarında, Uludağ’da, Toroslar’da, Kazdağı’n da bulunur.


Leave A Reply