Göktürk Yazıtlarının Önemi ve Özellikleri

0
Advertisement

Göktürk yazıtları hakkında bilgi. Göktürk Yazıtları ya da diğer ismi ile Orhun yazıtlarının önemi, yazıtlarda yazılanlar, Göktürk yazıtlarının önemi.

Göktürk YazıtlarıTürk edebiyatının en eski yazılı kaynaklarından biri Göktürk Yazıtları’dır. Taş üzerine, Göktürk alfabesi, ya da Orhun alfabesi adı verilen dikey harflerle kazılarak yazılmıştır.

Göktürk Yazıtları, Ötüken yakınlarında, Orhun Irmağı kıyısında bulunmuştur. Bundan dolayı, Orhun Yazıtları adıyla da anılır. Bu yazıtlarda, Türkler’in, Çin boyunduruğundan kurtulup, nasıl Asya’nın en büyük devleti haline geldiği anlatılır.

Yazıtlarda, eserin yazarı Yuluğ Tigin, Bilge Kağan’m ağzından, şöyle sesleniyor:

“Ben Tanrı’ya benzer, Tanrı’dan olmuş Türk Bilge Kağan, Tanrı buyurduğu için, kağanlık tahtına oturdum. Ey ulusum! Sözlerimi dikkatle dinle!

İleride gün doğusuna, güneyde gün ortasına, batıda gün batısına, kuzeyde gece ortasına kadar bütün uluslar şimdi benim egemenliğim altındadır. Türk Kağanı, şimdiki gibi, kargaşalık olmaksızın, Ötüken’de oturursa, Türk yurduna sıkıntı olmaz. Ben, Ötüken’de oturarak, tek başıma yurdu yönettim. Çinliler’in altınına, gümüşüne, ipeğine, tatlı sözüne, değerli armağanına kapılmadım. Bunlara kapılan nice Türk’ün öldüğünü, Çin boyunduruğuna düştüğünü unutmadım. Tanrı yardım etti; Türk Kağanı oldum. Dağılmış ulusumu bir araya topladım. Yoksul ulusumu zengin ettim. Sayısı azalmış ulusumu çoğalttım. Atalarım Bumin Kağan’a, istemi Kağan’a değer bir evlât olmaya çalıştım.

Advertisement

«Ey Türk Oğuz Beyleri! Üstten gök çökmedikçe, alttan yer delinmedikçe, bil ki Türk Ulusu, Türk Yurdu, Türk Devleti, Türk Töresi bozulmaz. Ey ölümsüz Türk Ulusu! Kendine dön! Su gibi akıttığın kanına, dağlar gibi yığdığın kemiklerine lâyık ol!

«Ey Ulusum! Bil ki, ben, zengin, parlak bir ulusa han olmadım. Zayıf, zavallı bir ulusun başına geçip tahta oturdum. Kardeşim Kül Tigin’le, yeğenlerim olan iki prensle and içtik: Babamın, amcamın canlarını verdikleri ulus uğrunda biz de bütün gücümüzle çalıştık.

«Başına geçtiğim Türk Ulusu’nun şanı, yüceliği için gece uyumadım, gündüz oturmadım. Ölesiye, bitesiye çalıştım. Tanrı yardım etti, talihim yar oldu; öldü sanılan ulusumu dirilttim, yoksul ulusumu zengin ettim. Türk Ulusu’ nu bütün uluslardan üstün kıldım!”


Leave A Reply