Gökyüzü (Gök) İle İlgili Deyimler ve Anlamları Açıklamaları, İçinde Gök Geçen

0
Advertisement

İçinde gökyüzü, gök kelimesi geçen deyimler nelerdir? Bu deyimlerin anlamları ve açıklamaları. Gökyüzü hakkında deyimler ve anlamları.

Gökyüzü (Gök) İle İlgili Deyimler ve Anlamları

Gökyüzü (Gök) İle İlgili Deyimler ve Anlamları

 • “bir dudağı yerde bir dudağı gökte”
  masallardaki dev gibi korkunç ve çirkin
 • “(birini veya bir şeyi) göklere çıkarmak”
  aşırı derecede övmek: Kadın dergileri bizi göklere çıkarıyorlardı, bunu da hak etmemiştik. -A. Ağaoğlu.
 • “göklere çıkmak”
  pek çok yükselmek.
 • gökte ararken yerde bulmak
  çok güçlükle ele geçirebileceğini sandığı şeyi veya kimseyi birdenbire bulmak: “Merhaba dostum / Seni gökte ararken / Yerde buldum” -B. Necatigil.
 • gökten zembille mi indi
  1) Tanrı’nın özel olarak gönderdiği, saygınlık görmesini istediği bir kişi mi? anlamında kullanılan bir söz; 2) uğraşmadan, didinmeden, kendiliğinden mi türedi? anlamında kullanılan bir söz: Biz Anadolu’nun ortasına gökten zembille mi indik? -O. S. Orhon.
 • “gök delinmek”
  birdenbire çok ve hızlı yağmur yağmak
 • “gökten ne yağdı da yer kabul etmedi ”
  “büyüklerden gelen şeyleri küçükler geri çeviremezler” anlamında kullanılan bir söz
 • “göğe merdiven dayamış ”
  çok uzun boylu
 • “göğe direk, denize kapak olmaz ”
  “hem gereksiz hem de gerçekleştirilmesi hayale bile sığmayan şeylerle uğraşılmamalıdır” anlamında kullanılan bir söz
 • “göklere uçmak ”
  çok sevinmek

Gök Nedir? Sözlük Anlamı

“Gök”
1. İçinde gök cisimlerinin hareket ettiği sonsuz boşluk, uzay, sema, asuman, feza
2. Yeryüzü üzerine mavi bir kubbe gibi kapanan boşluk, gök kubbe, sema
“Süngülerini, çelikten birer parmak gibi göğe kaldırmışlar.” – R. E. Ünaydın
3. Gökyüzünün, denizin rengi, mavi veya yeşile çalan mavi
4. Bu renkte olan
5. Olgunlaşmamış
“Uzun süren bir kışın karları, soğukları altından fışkıran gök ekinler…” – A. Kabaklı

 • “gök ada ”
  Milyarlarca yıldızdan, yıldız kümelerinden, bulutsu ve gaz bulutlarından oluşmuş, Samanyolu gibi bağımsız uzay adası, galaksi
 • “gök atlası ”
  Yıldızların gök küresi üzerindeki yerlerini gösteren harita
 • “gök bilimi ”
  Gök cisimlerinin konumlarını, hareketlerini, birbirine olan uzaklıklarının ölçülmesini, bunların fizik ve kimya bakımından yapılarını inceleyen bilim, felekiyat, heyet, astronomi
 • “gök boylamı ”
  Sağ açıklık
 • “gök cismi ”
  Gökyüzünde bulunan güneş, ay, gezegenler, kuyruklu yıldızlar, bulutsular vb. cisimlere verilen ortak ad
 • “gökdelen ”
  Yirmi, otuz veya daha çok katlı yapı, göktırmalayan, gök tırmalayıcı
  “Dev gökdelenlerin arasından süzülen güneş ışığı caddeyi aydınlatıyordu.” – N. Eray
 • “gökdoğan ”
  Kuzey yarım kürede yaşayan bir tür göçmen kuş (Accipitridae)
 • “gök ekseni ”
  1. İki ucu sonsuza uzatılmış olarak düşünülen Dünya’nın dönme ekseni
  2. Yıldızların günlük harekette çevresinde dolanıyor gözüktükleri eksen
 • “gök eşleği ”
  Gök eksenine yer merkezinde dik olan düzlemin gök küresiyle ara kesiti
 • “gökevi ”
  Gök olaylarını yıldızların, güneş, ay ve gezegenlerin konumlarını, hareketlerini küresel bir kubbenin iç yüzeyinde, çeşitli araçlarla gösteren yapı, yıldızlık, planetaryum
 • “gök gözlü ”
  Gözleri mavi ile açık yeşil arası olan (kimse)
  “İçeriye gamselelerini giymiş, gök gözlü bir adam giriyor. Sarı saçlı, gök gözlü bir civanmış.” – K. Bilbaşar
 • “gök gürlemesi ”
  Şimşek çakmasından veya yıldırım düşmesinden önce veya sonra havada duyulan gürültü, gök gürültüsü
 • “gök gürültüsü ”
  gök gürlemesi
 • “gökgüvercin”
  Genellikle Avrupa ve Yakın Doğu’da bahçelik yerlerde yaşayan bir tür kuş (Columba oenas)
 • “gök kandil ”
  Kör kandil
  “Gök kandil olmuşum, asuman bilmem / Bu mavi gözlerin meyhanesinde” – Neyzen Tevfik
 • “gök kır ”
  1. Gri, kurşuni renkli at donu
  2. Bu renkte olan (at)
 • “gök kubbe ”
  Gök
  “Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati.” – Y. K. Beyatlı
 • “gök kumu”
  Gök taşlarında görülen küresel tanecikler
 • “gökkuşağı ”
  Düşmekte olan yağmur damlacıklarında güneş ışınlarının kırılıp yansımasıyla gökyüzünde oluşan yedi renkli, kemer biçimindeki görüntü, alkım, ebekuşağı, ebemkuşağı, eleğimsağma, hacılarkuşağı, meryemanakuşağı, alaimisema
  “Gözlükleri pencerelerden yansıyan ışık kırılmalarıyla çevresine gökkuşağı renkleri saçıyor.” – A. İlhan
 • “gök kutbu ”
  Gök ekseninin gök küresini deldiği iki noktadan her biri
 • “gökkuzgun ”
  Gökkuzgunumsular takımının gökkuzgungiller familyasından, başı, kanatları mavi, boyun ve karnı yeşil göçücü kuş (Coracias garrulus)
 • “gök küresi ”
  İç yüzü gökyüzü olarak kabul edilen, yarı çapı sonsuza uzanmış yer merkezli küre
 • “göksoğan ”
  Taze soğan
 • “gök taşı ”
  Gezegenlerin arasında hareket eden, tümüyle gaz durumuna geçmeden yeryüzüne ulaşan katı cisim, hava taşı, şimşek taşı, uzay taşı, meteor, meteor taşı, meteorit
 • “göktırmalayan ”
  gökdelen
 • “gök yakut ”
  Mavi renkli, değerli bir korindon türü, safir
 • “Gökyolu ”
  Samanyolu
 • “gökyüzü ”
  Atmosferin gözle görünen bölümü
  “Gökyüzünün başka rengi de varmış / Geç fark ettim taşın sert olduğunu” – C. S. Tarancı
 • “küresel gök bilimi ”
  Gök küresi üzerinde var sayılan gök cisimlerinin konum ve hareketlerini inceleyen bilim dalı


Leave A Reply