Göl İle İlgili Cümleler

0

Göl ile ilgili cümleler. Göl kelimesi içeren “Göl” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Göl İle İlgili Cümleler

 1. *** Bölgede sayısız göl bulunur.
 2. *** Finlandiya Körfezi ve Ladoga Gölü kıyılarında, Viborg ve Primorsk gibi balıkçılık merkezleri bulunur.
 3. *** Bunlardan başlıcaları Balık, Liman, Çernek (Gernek) ve Karaboğaz gölleridir.
 4. *** Kanada’da Vancouver ve Aşağı Büyük Göller-St. Lawrence sanayi bölgelerine, Alberta’dan boru hattıyla petrol ve doğal gaz sağlanır.
 5. *** İç bölgelerin de çok gelişmiş olmasına karşın, Büyük Göller, Puget Boğazı ve California başta olmak üzere kıyı yerleşmeleri üstünlüğünü sürdürür.
 6. *** Balık Gölü, Karadeniz Bölgesi’nin orta kesiminde lagün.
 7. *** Uzungöl ile deniz arasında genişliği yer yer 2 km’yi bulan kıyı kordonu üstündeki subasar orman kuşlar için çok önemli bir kuluçka alanıdır.
 8. *** Balliviân Gölü, Bolivya-Peru sınırındaki Titicaca Gölünün yerinde, Pleyistosen Bölümde (y. 2,5 milyon – 10 bin yıl önce) bulunan göl.
 9. *** Gölün suları çekilirken yerinde daha küçük iki göl oluşmuştur.
 10. *** Bunlardan biri havzanın kuzey bölümündeki Titicaca Gölü, öteki ise daha güneyde, bugünkü Poopö Gölünün bulunduğu yerdeki Minchin Gölüdür.
 11. *** Küçük açık deniz gemileriyle Neva Irmağı ve Ladoga Gölü üzerinden Beyaz Deniz, Hazar Denizi ve Karadeniz’e kadar giden iç kesimdeki suyolu sistemlerine ulaşılabilir.

Advertisement

Leave A Reply