Göllerin Özellikleri (Maddeler Halinde)

0

Göl nedir, göllerin özellikleri nelerdir? Göllerin sıcaklık, tuzluluk ve debi özellikleri, maddeler halinde açıklaması.

Advertisement

Göllerin Özellikleri (Maddeler Halinde)

GÖLLER

Karalar üzerindeki çanaklarda biriken, okyanuslarla bağlantısı olmayan durgun su birikintilerine göl denir. Göllerin büyüklüğü, derinlikleri ve kimyasal özellikleri birbirinden farklıdır.

Göllerin dünya yüzeyinde kapladıkları alan, yaklaşık 2,5 milyon km2 olup bu, karaların yüzölçümünün % 1,8 idir.

En geniş göl Hazar Gölü olup, en derin göl ise Baykal Gölü’dür. Deniz seviyesinden en aşağıda bulunan göl Lut Gölü, en yüksekte yer alan göl ise Güney Amerika’da yer alan Titicaca Gölü’dür.

Göllerin Özellikleri:

1. Sıcaklık Özelliği

Dünya’da bütün sıcaklıkların ana kaynağı Güneş olduğu için, göllerinde sıcaklık kaynağı Güneş’tir. Göllerin sıcaklığına:

Advertisement

Enlem: Ekvator’a yaklaştıkça sıcaklık artarken, kutuplara yaklaştıkça sıcaklık azalır.

Yükselti: Gölün yükseltisi arttıkça sıcaklığı azalır. Doğu Anadolu’daki göllerin soğuk olması gibi.

Derinlik: Göl derinleştikçe geç ısınıp geç soğur.

Yağışlar: Yağışlar da göl suyunun sıcaklığına etki eder.

2. Tuzluluk Özelliği

Göl sularında erimiş halde madensel tuzlar bulunur. Bunların oranı farklıdır. Bu farklılıkta;

Advertisement

Gölün, fazla suyunu dışarı boşaltıp boşaltamaması tuzluluk oranını etkiler. Göl suyunu dışarı boşaltıyorsa hem açık havzadır, hem de suları tatlıdır. Eğridir, Beyşehir, Manyas, Ulubat gölleri gibi. Suyunu dışarıya boşaltamayan göller hem acı (tuzlu) dır, hem de kapalı havzadır. Van, Tuz, Burdur, Acıgöl gibi.

Tuzluluğa;

***Göl çanağının yapısı

***Sıcaklık

***Derinlik

Advertisement

***Yağış miktarı,

***Akarsuların taşıdığı su miktarları etki eder.

Tuz Gölü, içerisinde fazlaca tuz bulundururken, Van Gölü de soda bulundurmaktadır.

3. Göllerin Debileri

Göllerin içerisinde bulundurduğu su miktarıdır. Debileri:

***Yağış miktarına

Advertisement

***Kar erimeleri ve kaynak sularına

***Mevsimlere

***Göl çanağındaki toprağın geçirimliliğine

***Buharlaşma şartlarına bağlı olarak değişir.

Advertisement


Leave A Reply