Goncourt Kardeşler Kimdir?

0

Goncourt Kardeşler Kimdir? Goncourt Kardeşler hayatı, biyografileri, eserleri ile ilgili bilgi.

Goncourt KardeşlerGoncourt Kardeşler; Fransız yazarlarıdır, Edmond Huot de (Nancy 1822 – Seine-et-Quise / Champrosay “Alphonse Daudet’in evi” 1896), Jules Huot de (Paris 1830-ay.y. 1870).

İmparatorluk subaylarından olan babalarının vakitsiz ölümü üzerine, annelerinin gözetiminde iyi bir eğitimden geçtiler. 1850’de Paris’e yerleştiler. İki kardeş, burada 18. yüzyıl Fransa tarihini yazdılar: Histoire de la Societe Française Perıdant la Revolution (Devrim Döneminde Fransız Toplumunun Tarihi) 1854, Histoire de la Societe Française Pendant le Directoire (Direktuvar Döneminde Fransız Toplumunun Tarihi) 1855, Portraits İntimes du 18.eme Siecle (18. Yüzyıldan Tanıdık Çehreler) 1857, Histoire de Marie Antoinette (M.A.’nın Öyküsü) 1858, la Femme au 18.eme Siecle (18. Yüzyılda Kadın) 1862. Bu tarih incelemelerinin anlatı incelikleri onları roman yazmaya itti: Charles Demailly (1860), Soeur Philomene (1861), Renee Mauperin (1864), Germime Lacerteux (1865), Manette Salomon (1867), Madame Gervaisais (1869), Henriette Marechal (oyun, 1865).

Küçük kardeşinin vakitsiz ölümünden sonra daha 26 yıl yaşayan Edmond Goncourt, tekil yeteneği ve çalışmasıyla kendi eserlerini sürdürdü.
Başlıca romanları: La Fille Eliza (Sokak Kızı E.) 1877, les Freres Zamgano (Z. Kardeşler) 1878, la Faustin (1882), Cherie (Sevgili) 1884. Japon sanatını değerlendiren üç inceleme: Outawaro (1891), l’Art Japonais (Japon Sanatı) 1893, Hokusai (1896). Son dönem yalnızlığım Edmond, konağının “tavanarası” diye andığı katında her pazar toplanan sanatçı ve yazar dostlarıyla paylaştı, bir akademi ve ödül kurulmasına ilişkin düşünceler orada gelişti.

Nitekim bu dileği 1903’te gerçekleşti ve Goncourt Akademisi ve Ödülü adı altında bir edebiyat derneği kuruldu. İşlevini günümüzde de sürdürmektedir. İki kardeşin 1851’den başlayarak tuttukları günlük, çevrelerinin bütün kişileri, olayları, sorunları üzerine belgesel değer taşıdığı gibi nice öykü ve fıkra da içerir. Edmond’un bazı yerlerini atlayıp gereğince kısalttığı eser ilkin 1887’de yayımlandı. Metnin tamamı ancak 1956-1959 yıllarında basılabildi: Journal des Goncourt (Goncourt’ların Günlüğü).
Bir Yorum Yazmak İster misiniz?