Gora Kitap Özeti – Rabindranath Tagore

0

Rabindranath Tagore Gora isimli kitabının konusu, eleştirisi, kısaca özeti. Rabindranath Tagore kitapları özetleri.

goraRomanın Başlıca Karakterleri

Gora: Romanın başkahramanı. Konuşma ve etkileme yeteneği olan bir toplum lideri. Mutlu bir Hindistan için Hinduizmde birleşmeyi savunur.
Binoy: Gora’nın en iyi arkadaşı, ama Brahmanlar’a katılışıyla düş kırıklığı yaratır.
Pareş Babu: Brahman. İyi düşünebilen, güçlü bir kişilik.
Suşarita: Eğitimi olan bir kadın.
Lolita: Güçlü bir karakter, geleceği görebilen biri.


GORA (Kitabın konusu, eleştirisi)

Gora’nın öyküsü, geleneksel katı Hindular ile çağdaş ve liberal düşünceye sahip Brahmanlar olarak bölünmüş Bengali topluluğunun yaşadığı Kalküta’da geçer. Hindular yeniden doğan uygulama ve törenlerden gurur duyarlar. Brahmanlarsa, artık kast sisteminin ortadan kalkmasını savunurlar. Ne var İd her iki topluluk da kendi içinde çelişkilere ve boşluklara sahiptir. İngiliz eğitim sisteminin yerleşmesiyle bu tür olgular daha çok su yüzüne çıkmaya başlar. Böyle bir toplumsal altyapıya sahip olarak, romanda yer alan çok sayıda karakterin her birinin kendine özgü bir yapısı vardır ve güçlü bir kişiliğe sahiptir. Tagore toplum içinde belli bir düşünceyi temsil eden her bir bireyi incelikli bir şekilde dokumuştur. Roman çok sayıda alt konularla beslenmiş olmasına karşın, öykü ve olaylar ana tem£|dan pek uzaklaşmaz ve öykünün güzelliğine katkıda bulunur.

Romanın başkahramanı Gora, Hinduizmin güçlü bir savunucusudur ve güçlü bir inançla kendi dinini yaşamaktadır. O, konuşma yeteneğine ve etkileyici bir sese sahip biri olarak, doğal bir liderdir. Ancak güçlü kişiliği ve katı inancı onu düşüncelerini başkalarına kabul ettirme konusunda saldırgan yapar. Fakat tüm kalbiyle huzurlu bir Hindistan özlemi duymaktadır. O, bunun ancak Hinduizm’in büyük şemsiyesi altında tüm sınıflann birleşmesiyle olabileceğine inanır. Yüksek derecede vatansever ve duyarlı bir insan olarak özellikle zenginler ve fakirler arasındaki uçuruma katlanamamaktadır.

En iyi arkadaşı Binoy’un Brahmanlara katılması onu çok şaşırtır. Binoy yumuşak bir tarzda konuşan ve ikna yeteneğine sahip bir gençtir. Başlangıçta Gora’nın yalnızca bir gölgesi olarak görünmesine karşın zekâsı ve analiz yeteneğiyle kendisini geliştirir. Kimseyi incitmek istemeyen altın kalpli bir insandır. Ancak, belki de bu nedenle, doğru ve yanlış hakkında sürekli bir ikilem içindedir.

Öykü bu iki gencin Pareş Babu ile iletişim içinde olmasıyla şekillenir. O, üretken ve son derece yüksek bir düşünme yeteneğine sahip olan bir kişidir. Ve onun ailesi toplumun diğer yüzü olan Brahmanları, temsil etmektedir. Onlar daha açık düşünceli bir yaşam tarzına sahiptir ve evin kadınları misafir ve ziyaretçileri karşılama ya da onlarla konuşma konusunda hiçbir sınırlamaya sahip değildir.


Suşarita ve Lolita ise, kendi dünya görüşlerine sahip olan eğitimli kadınlardır. Lolita’nın güçlü karakteri yaşadıkları dönemin çok önündedir. Suşarita ise karşıt düşünceye sahip Gora’nın ilgisini çekmiş biri olarak kendi içinde gelgitler yaşayan bir kızdır.

Tagore kadınların ana akıntıya yabancılaşmasını güçlü bir şekilde protesto etmektedir. Onun kadın kahramanları normal insanlardır, kendi duygu ve – düşünceleri vardır. Topluma karşı sorumluluk sahibidirler. Bu romandaki bayanlar bağımsız düşünme ve kendine güven konusunda güçlü karakterlerdir.

Hiçbir dinsel eğilimi olmayan Anandomayi; kan Brahmanlar olan Baradasundari ve Haran Babu; fanatik Hindular olan Krişnadayal ve Harimohini; toplumun ikiyüzlülüğünü simgeleyen Mohim ve Abinaş gibi başka karakterler de bulunmaktadır. Bu karakterlerin her biri toplumun mevcut durumuna katkıda bulunan ve değerlendiren bir yapıya sahiptir.

Kitabın finalinde kesin bir son olmaması okuyanların kendi inanç kavranılan için yeni bir başlangıcı ifade etmektedir.Bir Yorum Yazmak İster misiniz?