Gordion Antik Kenti Nerededir?

0
Advertisement

Gordion (Yassıhöyük) antik kenti nerededir? Gordion’un tarihçesi, özellikleri, tarihi eserleri hakkında bilgi.

gordionGordion; Friglerin başkentidir. Ankara’nın Polatlı İlçesi’nin 29 km. kuzeybatısında yer alır. Gordion’un tarihi Frig tarihiyle koşut gitmesine karşın, yerleşmede açığa çıkarılan çanak çömlek ve mimarlık kalıntıları, kentin Eski Tunç Çağı’nda yerleşime sahne olduğunu gösterir. Sonraki tabakalarda Asur Koloni Çağı, Eski Hitit Krallığı ve Hitit İmparatorluğu dönemlerine ait buluntular da ele geçti. Tüm Anadolu yerleşmelerinde olduğu gibi Gordion da İÖ 1200-800 arasını Karanlık Çağ içinde yaşadı. İÖ 800′ lerde ilk kez Friglerin yerleştiği kent, güçlü surlarla çevrelendi. İÖ 725-675 arasında en güçlü dönemini, söylencelerde adı geçen Frig Kralı Midas döneminde yaşayan kent, Kimmerlerce yıkıma uğratıldı. Lidya ve Pers egemenliği altında, yerel beylerin yönetiminde yaşadı. Büyük İskender dönemiyle, Hellenistik dönemde önemini giderek yitirdi. İÖ 2. yüzyıl başlarında Galatların yöreye yaptıkları akınlara kadar küçük bir yerleşme olarak varlığını sürdürdü. Roma ve Bizans dönemlerinde de aynı durumunu korudu, daha sonraki dönemlerde terk edildi. İlk kez 1901’de, daha sonra 1949’da başlayan kazılar günümüzde de sürmektedir. Kazılar sonucunda, kent kapısı, saray kalıntısı, evler ve tümülüsler açığa çıkarıldı. Buluntular Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi ile Gordion Müzesi’nde sergilenmektedir.


Bir Yorum Yazmak İster misiniz?