Görev Nedir? – Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Görev ne anlama gelir? Görev kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş
2. İşlev
3. Resmî iş, vazife
“Cavit Bey görevi ona verdiği gün Abdi Bey çok sevinmişti.” – A. İlhan
4. Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı iş, misyon
5. dil bilgisi Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş
6. fizyoloji Bir organ veya hücrenin yaptığı iş
7. matematik Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi
bir görevde bulunmak, bir görevi üstlenmek
“Hâkimler ve savcılar kanunda belirtilenlerden başka resmî ve özel hiçbir görev alamazlar.” – Anayasa
yapmakta olduğu işi bırakmak
“Cumhurbaşkanının geçici olarak görevinden ayrılması hâllerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı vekillik eder.” – Anayasa
görev olarak üzerine almak, sorumluluk üstlenmek
“Umutlu da olsam umutsuz da olsam görev bildiğim işi yerine getiririm.” – M. C. Anday
yapmakta olduğu görevi üzerinden almak, el çektirmek
1. bir görevliyi işinden ayırıp açıkta bırakmak, çıkarmak, azletmek
2. bulunduğu makama ait sorumlulukları elinden almak
Verilen işi en ince ayrıntısına kadar harfi harfine yapan kimse
Bir akraba veya dostun ölümünde gerekli olan saygıyı gösterme, töreleri yerine getirme, son vazife
Görev şehidi
Askerlik hizmeti, vatani vazife
Görev başında şehit olan kimse, görev kurbanı, vazife kurbanı, vazife şehidi
Bir görevlinin asıl işiyle birlikte veya asıl işi dışında yürüttüğü ikinci görev


Leave A Reply