Gorillaz – Stylo Çevirisi

0

Gorillaz Stylo Çevirisi, şarkı sözleri, lyrics. Gorillaz Stylo şarkısının Türkçe sözleri.İngilizce Türkçe şarkı çevirileri

Advertisement

Gorillaz – Stylo Çevirisi

 • love electricity,
  Elektrik aşkı,
  shockwave central,
  Şok dalgası merkezi,
  power on the motherboard,
  Anakartın üzerindeki güç,
  yes.
  Evet.
 • push up,
  Yükselt,
  overload,
  Aşırı yüklenme,
  legendary,
  Efsanevi,
  heavy glow,
  Şiddetli parlama,
  sunshine,
 • Gün ışığı,
  thunder roll,
  Şimşek,
  keep this on,
  Tut onu,
  yes the (blank) (blank) are (blank) and easy,
  Evet (boşluk) (boşluk) (boşluk) ve kolay,
  a raw cat though raw and easy,
  Buna rağmen yaralı kedi ve kolay bir kedi,
 • thunder roll,
  Şimşek,
  sunshine,
  Gün ışığı,
  work it out.
  Çözülüyor.
  overload, overload, overload,
  Aşırı yüklenme,aşırı yüklenme,aşırı yüklenme,
  coming up to the,
  Geliyor,
 • oh stylo, (juice)
  Oh dolmakalem,(elektrik)
  go forth,
  Çık,
  blossom in your soul,
  Ruhumda filizleniyor,
  when you know your heart is light,
  Kalbinin aydınlandığını gördüğüm zaman,
 • electric is the love.
  Elektrik aşktır.
  when the mako flies, (a giant fish)
  Köpekbalıkları uçtuğu zaman,(büyük bir balık)
  up from the bottom,
  Aşağıdan yukarıya,
  in your eyes,
  Gözlerinde,
 • then I know the twilight skies,
  Alacakaranlık gökyüzünü biliyorum,
  are not so broken hearted. (from the end of the line)
  Ve böylece kalp kırıldı (sınırında sonundan)
  It’s its love of electric,
  Bu bu elektriğin aşkı,
  it’ll be flowing on the streets,
  Bu sokaklardaki akıntı olabilir,
  night after night,
 • Geceden sonraki gece,
  just to get through the week,
  Sadece haftaya ulaşmak için,
  sometimes it’s hard.
  Bazen zorludur.
  right now.
  Hemen şimdi.
  single cell, (juice)
  Sadece hücre,(elektrik)
 • out of depression,
  Bunalımın dışında,
  rise above,
  Artışın üzerinde,
  always searching,
  Her zaman araştırılıyor,
  if I know your heart,
  Kalbini biliyorsam,
  electric is the love.
  Elektrik aşktır.
  there’s only one way,
 • Tek bir yol var,
  let it pray a little while longer,
  Haydi duaları biraz daha uzatalım,
  it’s got a way of passing through man and woman,
  Erkek ve kadına doğru geçmenin bir yolu
  in another world,
  Başka bir dünyada,
  in another world in the universe.
  Evrendeki başka bir dünyada.
 • ooohhhhhhhh
  right now here’s what we got to do,
  Hemen şimdi burada ne yapıyoruz,
  it’s its love of electric,
  Bu bu elektriğin aşkı,
 • it’ll be flowing on the streets,
  Bu sokaklardaki akıntı olabilir,
  night after night,
  Geceden sonraki gece,
  just to get through the week,
  Sadece haftaya ulaşmak için,
  sometimes it’s hard.
  Bazen zorludur.
  that’s what I’m talking about,
 • Sonra ne hakkında konuşuyorum
  love electricity,
  Elektrik aşkı,
  shockwave central,
  Şok dalgası merkezi,
  power on the motherboard,
  Anakartın üzerindeki güç,
  yes.
 • Evet.
  push up,
  Yükselt,
  overload,
  Aşırı yüklenme,
  legendary,
  Efsanevi,
  heavy glow,
  Şiddetli parlama,
  sunshine,
  Gün ışığı,
 • thunder roll,
  Şimşek,
  keep this on,
  Tut onu,
  yes the (blank) (blank) are (blank) and easy,
  Evet (boşluk) (boşluk) (boşluk) ve kolay,
  a raw cat though raw and easy,
  Buna rağmen yaralı kedi ve kolay bir kedi,
 • thunder roll,
  Şimşek,
  sunshine,
  Gün ışığı,
  work it out.
  Çözülüyor.
  right now.
  Hemen şimdi.


Leave A Reply