Gotik Resim Sanatı Hakkında Bilgi

0

Gotik Resim nedir? Gotik Resim sanatının özellikleri, sanatçıları, hakkında bilgi.

gotik-resimGotik Resim; Floransalı ressam Giotto di Bondone (1266-1337) Bizans sanatının tutuculuğunu bir yana atarak gotik heykel sanatının canlı figürlerini resme aktardı. Sanatçı duvar resimlerinde düz bir yüzey üzerinde derinlik yanılsaması yaratarak tüm resim sanatı anlayışını değiştirme olanağını elde etti. Sanat tarihi, Giotto’dan başlayarak ilk önce İtalya’da, sonra da öteki ülkelerde, büyük sanatçıların tarihi oldu. Gerçekte bu dönem sanatçıları ünle ilgilenmemekte olup çoğunlukla eserlerine imza bile atmıyorlardı. Ortaçağın sonlarına doğru Wilton-House ikilisi, Paul de Limbourg ve Jean de Limbourg gibi sanatçılar, doğa görünümünü aslına en uygun olarak yansıtabilecek betimleme yöntemine yönelmeye başladılar.

Advertisement

Gotik resim; tempera, duvar resmi (fresko) ve kitap bezemeleri olarak üç kolda gelişti. Arka düzleminde çoğunlukla altın yaprak kullanılan tempera resimde tahta bir panonun üzeri ince alçı tabakasıyla kaplanıyor; yumurta akıyla karıştırılan toz boyalar alçı tabakasının üzerine uygulanıyordu. Tempera resim çoğunlukla sunakları bezemede kullanılıyordu. Duvam resimleri İtalya’da, öteki ülkelere oranla daha yaygındı; duvara sürülen alçı daha ıslakken, üzerine suyla karıştırılmış toz boya uygulanırdı. Resimlerle bezeli elyazması kitap alanında Fransa başta geliyordu. Felemenk sanatının ise önde gelen adları Jan van Eyck (13907-1441) ile kardeşi Hubert van Eyck (13667-1426) oldu. Gerçekçiliği tüm ayrıntısıyla yansıtabilmek için resim tekniğini geliştirmek zorunda kalan Van Eyck, yağlıboyayı buldu. Gotik sanat akımında ürünler veren başka Felemenk sanatçıları arasında Rogier van der Weyden (13997-1464), Hugo van der Goes (14407-1483) ve Hans Memling (14307-1494) sayılabilir.


Leave A Reply