Gövde Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Gövde ne anlama gelir? Gövde kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Bir şeyin asıl bölümü

2. Kesilmiş hayvanın, sakatatı alındıktan sonraki durumu

3. Ağaç ve bitkilerin dallarının dışında kalan ana bölümü
“Ağaç gövdelerini yonttular, günlerce uğraştılar, bir kağnı yaptılar.” – A. H. Müftüoğlu

4. İnsan bedeninde baş, kol ve bacaklar dışında kalan bölüm

5. Hayvanlarda baş, ayak ve kuyruktan geri kalan bölüm

Advertisement

6. Ad ve fiil köklerinden yapım ekleriyle türetilmiş kelime
“Evli (ev-li), inanç (inan-ç), sevdirmek (sev-dir-mek).”

oburca yemek
Aynı amaçta birleşenlerin güçlerini göstermek için büyük bir kalabalıkla yaptıkları gösteri
Ad ve fiil köklerinden yapım ekleriyle türetilen ve ad olarak kullanılan gövde, isim gövdesi
Kökü bir başka yapım eki almış fiil
Palmiyelerde olduğu gibi, üzerinde yaprak kalıntıları, izleri bulunan dalsız, budaksız gövde
Tutunup sarılmaya yarayan uzun sürgün
Ad gövdesi
Parçalara ayrılmayan, bütün olarak bulunan, monoblok


Leave A Reply