Göz Bozuklukları Nelerdir?

0

Göz bozuklukları miyopluk, hipermetropluk ve astigmat nedir? Haklarında bilgi.

Göz Bozuklukları
Sağlam bir göz, merceğin kalınlığını ayarlayarak yakın ve uzaktaki eşyayı net olarak görebilir. Yakındaki bir şeye bakarken mercek kalınlaşır, uzağa bakarken yassılaşır. Göz yuvarlağının yapısında bir kusur varsa, bakılan şeyin görüntüsü tam ağ tabaka üzerinde değil ya biraz ileride ya biraz geride teşekkül eder bu da bakılan şeyin bulanık görülmesine yol açar.

Advertisement

Göz yuvarlağındaki kusurlar üçe ayrılır:

1.— Miyopluk: Göz yuvarlağı normalden daha uzundur. Bu yüzden, hayal ağ tabakanın önünde teşekkül eder. İçbükey mercekli bir gözlük hayalin tam ağ tabakasına düşmesini sağlar.

2.— Hipermetropluk: Göz yuvarlağında mercekle sarı benek arasındaki uzaklık gerekenden kısadır. Bu yüzden görüntü ağ tabakasının ötesinde teşekkül eder. Bu göz kusuru da dışbükey gözlükle-giderilir.

Advertisement

3.— Astigmatlık: Saydam tabaka ile mercek yüzeylerinin gözün optik ekseni etrafında dönel olmamasından ileri gelir.

Şaşılık görünüşte bir göz kusurudur. Görüşe etkisi yoktur. Şaşı kimseler baktıklarını iyice görürler. Şaşılık göz yuvarlaklarını hareket ettiren kasların iki gözde eş olarak çalışmamasından ileri gelir.


Leave A Reply