Grafoloji Nedir? Özellikleri

0
Advertisement

Grafoloji nedir, neyi inceler? Grafolojinin özellikleri, tarihçesi, hakkında bilgi.

grafolojiGrafoloji; El yazısına bakarak, bir insanın karakterini öğrenme bilimidir.

Eskiden grafoloji bir çeşit falcılık sayılırdı. Son çağlarda ise daha ciddi bir gözle görülmüş, hattâ adliye hükümleri arasına girmiştir. Ski ayrı yazılı belgenin aynı elden çıkıp çıkmadığını anlamak gibi yalnız bilirkişinin fark edebileceği meseleler için “grafolog” denilen uzmanlar, adliye dilinde “istiktap” (yazı tanıma) işiyle görevlendirilirler.

Eskiden, bu işte iki yazının veya imzanın benzerliği esas tutulur, bir dış benzerlik yeter görülürdü. Bugün, yazı, düşüncenin el hareketiyle çizgi haline getirilmesi demek olduğu hesaba katılarak, sebepler araştırılıyor. Böylece grafoloji, psikolojiyle, bilhassa “davranış psikolojisi” denilen, alışkanlıkların yerleşmesiyle veya ruh hallerinin dış belirtilerini meydana getiren şartlarla ilgili psikoloji dalıyla yakından bağıntılıdır.

Bir kimsenin el yazısına bakarak karakterini anlamak için, önce, el yazısının hangi şartlar altında, hangi ruh hali veya heyecan tesiriyle yazıldığını bilmek gerekir. Bunun için de, hangi ruh hallerinin, düşüncelerin bir yazıda ne gibi değişmelere yol açtığını bilmek ister. Bütün bunlar, grafoloji biliminde incelenmiş, birtakım kurallara bağlanmıştır. Usta bir grafolog, aynı elden çıkmış iki yazıyı, o kimse istediği kadar yazısını değiştirsin, hemen tanır.

Bunun bazı kaba çizgileri herkesçe tâyin edilebilir: Sinirli bir kimsenin el yazısında satır üstü ve satır altı bitiş noktaları aynı hizada değildir. Heyecanlı bir kimsenin el yazısında çıkış çizgileri gayet hafif, iniş çizgileri ise gayet sert bastırılarak yazılmıştır. Sinirlilik arttıkça harflerde, kelimelerde yarım bırakmalar, harfin biçiminde eksiklikler görülür. Acelesi olan bir kimse, kelimelerin sonlarını bitiremez, son harfleri âdeta düz çizgi haline indirir. Bütün çizgileri birbirine paralel, satırları düzgün bir yazı, onu yazanın titiz, dürüst, temiz bir insan olduğunu gösterir.

Advertisement

Grafolojinin birçok dalları vardır. Bunların başlıcaları “el yazısından karakter okumak”, “yazı tiplerini sınıflandırmak”, “hukukta grafoloji” olmak üzere üç bölümde incelenir.


Leave A Reply