Grönland Tarihi

0

Kıtaları saymaz isek dünyanın en büyük adası olan ve Danimarka’ya bağlı olan Grönland Adasının kısa bir tarihine bakış.

Grönland BayrağıDanimarka dilinde «Yeşil Ülke» anlamına gelen Grönland ilk defa 985 yılında tanınmış, kuzeyli kaşif Kızıl Eric tarafından keşfedilmiştir. Kuzeyliler, adanın doğu ve batı kıyılarında koloniler kurmuşlardı. Kızıl Eric’in oğlu Leif’in Grönland’dan Kuzey Amerika’ya gitmeyi başardığı da söylenir. Grönland’ın üçte ikisinden çoğu buzlarla örtülü olduğu halde, bu adaya Yeşil Ülke adının verilmesi anlaşılamamıştır. Yalnız, Kızıl Eric’in buraya insanların göç etmelerini sağlamak için bu adı koyduğu sanılıyor.

Advertisement

Grönland’ın Avrupa ile ilk temasları 1100′ de başladı. Roma Katolik Kilisesi de 1124’te Grönland’a bir piskopos göndererek orada yaşayanlar arasında Hristiyan dininin yayılmasını sağlamak istemişti. Grönland 1260′ ta Norveç’in malı oldu. 1300’de Norveç sömürgeleri yavaş yavaş zayıflamaya başladı. 1337’de batıdaki Norveç sömürgesini yerliler ortadan kaldırdı. Doğudaki sömürge ise 1400’den sonra kendiliğinden ortadan kalktı.

1721’de Hans Egide adında Danimarkalı bir misyoner, adamları ile birlikte, adanın batı kıyısında bir bölgeye yerleşti. Danimarkalılar adanın yerlileri olan Eskimolarla kaynaşıp onlara Hıristiyanlığı kabul ettirmeye çalıştılar. XIX. yüzyılın sonlarına doğru adanın buzlarla kaplı kesimlerine keşif heyetleri gitmeye başladı. 1931’de Norveç adanın doğu kıyılarına sahip çıkmak istedi. Danimarkalılar bütün adanın kendilerine ait olduğunu ileri sürdüler. Lahey’de kurulan uluslararası Adalet Divanı Grönland davasını Danimarkalılar lehine sonuçlandırdı.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Danimarka Alman istilasına uğrayınca, Amerika Birleşik Devletleri de Grönland’a takviye kuvvetleri gönderdiler. 1951’de de Amerika ile Danimarka arasında yapılan bir anlaşma sonucunda adanın idaresi Danimarka’ya bırakıldı; yalnız savunmasında iki devlet arasında bir anlaşma yapıldı.

Advertisement


Leave A Reply