Grup Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Grup ne anlama gelir? Grup kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. isim Küme
“Bir kadın grubu, gözleri komutanın penceresine dikili duruyor.” – H. E. Adıvar
2. Ortak özellikleri olan varlıklar, nesneler bütünü
“Lehçeler grubu.”
3. Görüşleri, çıkarları bir olan kimseler bütünü, ekip
4. askerlik Çeşitli sınıf veya birliklere bağlı elemanların, belirli bir taktik görevi gerçekleştirmek üzere, tek komutanın emri altında birleştirilmesinden oluşan kıta topluluğu
“Savaş grubu. Yürüyüş grubu. Savunma grubu.”
Benzer yapı ve görünüşteki elemanların kendi aralarında üst üste veya yan yana konulmasıyla elde edilen bir sistem mobilya
İçten, samimi, yüz yüze ilişkilere dayanan iki veya daha çok insandan meydana gelen topluluk
Birbirleriyle ilişkileri kişisel olmayan, resmî ilişkilere dayanan etkileşmelerle ilişki içine giren, ikiden fazla insanın oluşturduğu topluluk
Bir yeri dolduran ögeler
Bağlaçla veya bağlaçsız birbirine bağlanmış olan, aynı nitelikte iki veya daha çok kelimeden oluşan öbek, bağlaç öbeği
Bir işin yapılmasında, gerçekleştirilmesinde veya tamamlanmasında baskı oluşturan güç
Tamlamalardan daha geniş kelime dizisi: Kalın bir kitabın süslü cilt kapağı, bir belirtme grubudur
Edat tümleci
Sıfatların addan sonra gelmesiyle oluşan ve genellikle deyim olarak kullanılan kelime grubu
“Gözü kara, eli uzun, başı açık.”
Bireyde serum ve alyuvarların taşıdığı antijen veya antikorların türüne göre ayırıcı özellikler taşıyan grup
Bir merkeze, bir ortaklığa bağlı olan basın yayın organlarının tümü
“Arayan bizim medya grubuna bağlı televizyon kanalından genç bir muhabir.” – A. Ümit
Nesneyle ilgili olarak kullanılan kelimelerin bütünü, nesne öbeği
“Bir adam, ‘yan taraftaki geniş kapının iki kanadını’ açtı.”
Koltuk, kanepe, sandalye, kolçaklı sandalye, sallanan koltuk vb. mobilyalardan oluşan takım
Birden çok kelimeden oluşan ve cümlelerde bütünüyle özne görevinde bulunan sözler, özne öbeği
Sıfat-fiillerin cümlede birlikte kullanıldıkları kelimelerle oluşturduğu grup
Yüklemle birlikte kurulan söz veya tamlamalar, yüklem birliği, yüklem öbeği
Birden fazla kelimeden oluşan zarf-fiil


Leave A Reply