Güç İle İlgili Deyimler Anlamları Açıklamaları, İçinde Güç Geçen Deyimler

0
Advertisement

İçinde güç kelimesi geçen deyimler nelerdir? Bu deyimlerin anlamları ve açıklamaları. Güç ile ilgili deyimler anlamları ve açıklamaları

Güç İle İlgili Deyimler ve Anlamları

Güç İle İlgili Deyimler ve Anlamları

“(bir şey birinin) gücüne gitmek”
gönlü kırılmak, onuruna dokunmak: Bugünkü hâlimizle tabiatın sırlarını kavrayamayacağımızı düşünmek bizi sinirlendiriyor, gücümüze gidiyor. -N. Ataç.

“güce sarmak”
bir iş güç bir duruma gelmek, güçleşmek.

“gücü gücü yetene”
haklılığa değil kaba kuvvete veya güce dayanılarak.

” gücü kesilmek”
kuvveti, takati azalmak: Yavaş yavaş gücüm kesiliyor, işte o zaman ağlamaya başlıyorum. -N. Eray.

Advertisement

“gücü yetmek”
eldeki imkânlarla ancak altından kalkabilmek, üstesinden gelebilmek: Zaman zaman, şiirin ne olduğunu elimin erdiği, gücümün yettiği kadar anlatmaya çalıştım. -O. V. Kanık.

“gücüne koşmak”
bir sorunun kolay çözümü varken onu güçleştirmek.

“güç gelmek”
bir şeyin yapılmasında zorluk ve sıkıntı ile karşılaşmak.

“güç mevkide kalmak”
İçinden çıkılması zor bir durumda bulunmak: Hemen kararını vermekten âciz olan Hasan ne kadar güç bir mevkide kalmıştı? -O. C. Kaygılı.

” güçlüğü (güçlükleri) yenmek”
bir güçlüğü, zorluğu ortadan kaldırmak.

“güçlük çekmek”
1) maddi açıdan sıkıntı içinde olmak; 2) mec. zorlanmak: Cellat bana bu aynanın evveliyatını anlattığında ona inanmakta güçlük çektim. -İ. O. Anar.

Advertisement

” güçlük çıkarmak”
bir şeyin gerçekleşmesini engelleyici sebepler ileri sürmek: Ancak çoğu sansür görevlisi de rüşvet alabilmek için güçlük çıkarıyordu. -M. And.

“güçsüz düşmek”
gücü yetmemek: Silahlarından birini elinden bırakmış, güçsüz düşmüştür. -N. Cumalı

“hem suçlu hem güçlü”
gerçek suçlu kendi olduğu hâlde başkalarını suçlayan anlamında kullanılan bir söz.

“işten güçten kalmak”
herhangi bir sebeple çalışmamak, çalışamamak: Oraya kadar sürüklenmek, hanlarda birçok para harcamak, günlerce işten güçten kalmak köylülerin gözünü yıldırır. -H. E. Adıvar.

“işten güçten vakit bulamamak”
çok yoğun çalıştığı için zaman ayıramamak.


Leave A Reply