Gümüş Nasıl Elde Edilir?

0

Gümüşün elde edilişi ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Gümüş nasıl ve nerelerde kullanılır?

Gümüş Çaydanlık

Gümüş Çaydanlık

Gümüş, filizlerinden çeşitli usullerle elde edilir. Gümüş, kurşunla beraber bulunduğu için birçok usullerle, gümüşle kurşunun erime ve donma noktalarından faydalanılır. Bugün en iyi usul «siyanurasyon» dur. Çok ince kırılan gümüş filizi % 0,4 sodyum siyanür eriyiği içinde 7 gün hava akımında bırakılır. Sonra süzülerek yabancı cisimlerden, bileşiklerden ayrılır. Bu eriyik metalik gümüşle işlenerek veya elektroliz edilerek gümüş elde edilir. Gümüş birçok madenlerle alaşım yapar. En önemlileri altın, bakır ve platinle olanıdır. Bu alaşımlar süs eşyalarında kullanıldığı için değerlidir.

Advertisement

Gümüş-bakır alaşımları para, madalya ve gümüş takımları yapılmasında kullanılır, 1935’te çıkan gümüş liralarımız % 30 gümüşle % 70 bakır alaşımı idi.

Altın-gümüş alaşımlarının en eskisi Mısırlılar’ın, Eski Yunanlılar’ın, Romalılar’ın kullandığı şarap kadehlerindeki elektrum alaşımıdır. Çeşitli oranlardaki alaşımlarına «yeşil altın» ve «pembe altın» adı verilir. Ayrıca gümüş-plâtin alaşımları da vardır.

Gümüş havada ergitilirse 1 gramı 2 santimetreküp oksijen emer. Donarken bu oksijen çok şiddetli bir hızla çıkar, gümüşü etrafa sıçratır. Bu olaya «gümüşün çatlaması» denir. Gümüşün sülfür halindeki kükürde büyük ilgisi vardır. Bu bakımdan, havada bulunabilen eser miktardaki sülfür gümüş eşyayı karartır.

Gümüş süs eşyası yapımından başka elektrik endüstrisinde, sigorta ve elektrotlarda, kimya aletlerinde (potalarda), tıbbi aletlerin yapılmasında kullanılır. Bazı memleketlerde para bastırılır.

Advertisement

Gümüş, ayna yapılmasında da kullanılır. Eskiden pahalı olduğu için aynalarda civa kullanılıyordu. Gümüş ucuzlayınca, civa da zehirli olduğundan, aynalar gümüşten yapılmaya başlandı. Gümüş fotoğrafçılıkta da kullanılır.

Gümüşün bileşiklerinden gümüş nitrata «cehennemtaşı» denir. En çok kullanılan, en önemli bileşiğidir. Aynacılık ve fotoğrafçılıktan başka galvanoplasti yolu ile gümüş kaplamada da bu tuzdan faydalanılır.


Leave A Reply