Güneş Sıcaklığını Nereden Alır?

0

Güneş neden sıcaktır? Güneşin sıcaklık kaynağı nedir, sıcaklığını nereden alır, ne kadar süre yetecek ısısı vardır?

gunes Güneş Sıcaklığını Nereden Alır?

Advertisement

Güneş enerjisinin kaynağı konusu çok eskiden beri astronomları ilgilendiren bir mesele olmuştur. Güneş aynı büyüklükte bir kömür kütlesinden ibaret olsaydı 1.500 yıl içinde yanıp biterdi. Halbuki yapılan araştırmalar Güneş’in de Dünya gibi birkaç milyar yaşında olduğunu ortaya koymuştur.

Bugün Güneş’teki enerji kaynağının atomlar olduğu anlaşılmıştır. Hidrojen atomu en basit yapılı atom olduğundan bütün başka elemanların yapı taşı kabul edilebilir. Hidrojenden sonra en basit atom helyum atomudur. Güneş’in merkezinde hidrojen atomlarının sürekli olarak helyum atomuna çevrildiği anlaşılmıştır. Bu arada, atomun ağırlığından % 3 bir kayıp olur, bu fark enerji, sıcaklık ve ışık olarak kendini gösterir. Böylece, Güneş’in yüzünden boyuna kaybolan enerji, içindeki atom değişmelerinin meydana getirdiği enerjiyle yeniden yerine konmaktadır. Çünkü Güneş’in ısınmakta veya soğumakta olduğuna dair elimizde pek az delil vardır.

Güneş enerjisini sağlayan daha başka atom olayları da vardır. Ancak, bunların en önemlisi hidrojen – helyum değişmesidir. Astronomların yaptığı hesaplara göre, Güneş’in kütlesinin yalnız % 1 inin hidrojenden helyuma dönmesi güneşin 1.000.000.000 yıl parlamasına yetecek kadar enerji meydana getirir.

Advertisement


Leave A Reply