Güney Amerika Dil ve Din Özellikleri

0
Advertisement

Güney Amerika kıtasının dil ve din yönünden incelenmesi. Güney Amerika’daki dil ve din çeşitleri ve ağırlıkları

Güney Amerika Siyasi Haritası

Dil.

Kıtanın yaklaşık yarısını kaplayan ve nüfusun neredeyse yarısının yaşadığı Brezilya’da resmi dil Portekizce; üç Guyana bölgesi dışındaki Güney Amerika ülkelerinde ise resmi dil İspanyolcadır. Guyana’da resmi dil (eski İngiliz Guyanası) İngilizce, Surinam’da (eski Hollanda Guyanası) Flamanca, Fransız Guyanası’nda da Fransızcadır. Güney Amerika ülkelerinde söz konusu resmi dillerin yanı sıra sayıları kesin olarak belirlenememiş pek çok Kızılderili dili konuşulur. Bu diller dört büyük grupta toplanır: Makro-Şipça, Tupi-Guarani, Ge-Pano-Karib, Hokan. Paraguay’da İspanyolcanın yanı sıra, nüfusun büyük bölümü Guarani dilini konuşur ve bu dilde bir de gazete yayınlanır. Peru’da hem İspanyolca hem de Keça dili resmi dildir.

Ayrıca pek çok Perulu Aymara dilini konuşur ve halkın bir kesimi İspanyolca bilmez. Resmi dilin İspanyolca olduğu Bolivya’da nüfusun hemen hemen yarısı Keça ya da Aymara dillerini konuşur. Kolombiya ile Kuzey Ekvador’da konuşulan dil Şipça dil ailesindendir. Selvalarla Rio de la Plata gibi kıtanın güney ucundaki iç ovalarda yaşayanlar çok çeşitli lehçeler konuşurlar. Dört ana dil grubundan birine bağlı bulunan bu lehçelerin başında Aravak, Karib, Tapuya ve Tupi-Guarani gelir. Pampalarda, Patagonya’da ve Güney Şili ormanlarında yaşayanlar, Pampa, Fuegi, Araukan ve Patagonya dillerini konuşurlar.

Din.

İspanyol ve Portekizli sömürgeciler, kıtaya ayak bastıklarında Kızılderili halkın “ruhlarını kurtarmayı” görev edindiler. Katolik din görevlileri, tanrıtanımaz olarak gördükleri Kızılderilileri Hıristiyanlaştırmak için her yönteme başvurdular; Hıristiyanlığı kabul etmeleri için baskı yapmaya başladılar. Doğal Afrika dinlerini bırakmaya zorlanan Zenci köleler de bu baskılardan paylarını aldılar. Katolik Kilisesi, dinsel açıdan olduğu kadar sosyal yaşamda da etkin bir öğe durumuna geldi. Katoliklik bazı Güney Amerika ülkelerinde devletin resmi dini olurken, Uruguay gibi bazı ülkelerde laiklik benimsendi. Halkın büyük bölümü Katolik olmasına karşın, az sayıda Proteston, Yahudi, Hindu ve Müslüman da vardır.

Doğal dinler arasında çok az ayrım bulunmakla birlikte, bunların tümü de Şaman kökenlidir.

Advertisement

Leave A Reply