Güney Amerika Nehirleri ve Gölleri

0
Advertisement

Güney Amerika’da yer alan nehirler ve göller ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

Güney Amerika Nehirleri ve Gölleri

Amazon: Güney Amerika nehirlerinden bahsederken akla ilk gelen Amazon’dur. Havzasındaki balta girmemiş ormanlara da adını veren Amazon, dünyanın en çok su taşıyan nehridir. Kıtanın hemen hemen üçte birini sulayan bu nehir on beşten fazla kolla beslenir. Bu kolların bazısı başlı başına bir nehir büyüklüğündedir.

Parana: Güney Amerika’nın ikinci büyük nehridir. Brezilya Yaylasının Atlas Okyanusu’na çok yakın bir kesiminden çıkarak batıya doğru akmaya başlar. Brezilya topraklarında batı ve güney-batıya aktıktan sonra Arjantin arasında sınır teşkil eder. Parana, ondan sonra Paraguay sınırından ayrılarak güneye doğru yöneleceği yerde, gene Paraguay’ın Arjantin’le sınırının bir kısmını meydana getiren Paraguay nehrini alır. Buradan 1000 km ye yakın güneye aktıktan sonra doğuya yönelerek Buenos Aires’in kuzeyinde Atlas Okyanusu’na dökülür. Nehrin ağzından 1500 km. kadar içerilere gemiler işler. Bazı bölgelerde çok sık ormanlardan geçer. Uzunluğu 3200 km. dir.

Paraguay: Parana’nın aldığı en önemli kol olan Paraguay nehri 2.200 km, uzunluğundadır. Mato Grosso Yaylası’ndan çıkar.

Advertisement

Orinoko: Venezuela’dan çıkar. Kolombiya’ dan akan kollarda beslendikten sonra geniş bir delta meydana getirerek Atlas Okyanusu’na dökülür. Uzunluğu 2500 km. dir. 600-700 km. içerilere kadar gemiler işler.

Güney Amerika’nın diğer önemli nehirleri Karayip Denizine dökülen Magdalena ile Atlas Okyanusu’na dökülen Tocantins, San Francisco, Uruguay ve Rio Colorado’dur.

Güney Amerika’dan Büyük Okyanus’a akan sular saymaya; değmeyecek kadar az ve küçüktür.

Güney Amerika Gölleri

Kuzey Amerika’nın aksine, Güney Amerika’da göller pek azdır. And Dağları’nda bir yayladaki Titicaca gölü Güney Amerika’nın en büyük gölüdür. Deniz yüzünden çok yüksekte olması bu gölün başlıca özelliğini teşkil eder. And yaylalarında daha başka göllere de rastlanır.

Advertisement

Brezilya’nın en önemli gölleri Mirim ve Patos gölleridir. Güney Arjantin ve Şili’de ki göller bölgesi dünyanın en güzel manzaralı yerlerinden biri sayılır. Buraya «Amerika’nın İsviçre’si» derler.


Leave A Reply