Güneydoğu Anadolu Bölgesi Ekonomik Faaliyetler

0
Advertisement

Güneydoğu Bölgesi’nde gerçekleşen ekonomik faaliyetler nelerdir? Güneydoğu Bölgesi’nde tarım, hayvancılık, sanayi vb. hakkında bilgi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Ekonomik Faaliyetler

TARIM

Bölge ekonomisinde tarım ve hayvancılık önemli bir yer tutar. Tarıma elverişli geniş düzlüklerin bulunması ve ayrıca toprağın veriminin fazla olması üretimi artırmaktadır. Ekili dikili alanlar bakımından % 20 ile bölgeler arasında dördüncü sıradadır.

Şiddetli yaz kuraklığı birçok ürünün yetişmesini engeller. Bu bölgeden daha fazla ürün elde edebilmek için sulamaya ihtiyaç vardır. Sulama imkânları geliştiği takdirde nadas yöntemi terk edilerek ve bir yılda birden fazla ürün elde edilecektir. Bölgenin doğal şartları tahıl ekimine elverişlidir. Bununla birlikte buğday, keten, pamuk, pirinç, nohut ve susam yaygındır. Antepfıstığı zeytin ve üzüm üretimi Gaziantep Platosu’nda oldukça gelişmiştir. Bölge, antepfıstığı ve kırmızı mercimek üretiminde birinci sıradadır. Siirt’te menengiç (sakız) ağacının aşılanması ile antepfıstığı üretimi artmıştır. Dicle ve Fırat kenarlarında sulama ile sebze ve meyve yetiştirilir.

HAYVANCILIK

Güneydoğu Anadolu’da bozkırların geniş yer kaplamasıyla küçükbaş hayvancılık önemli hale gelmiştir. En çok koyun ve keçi beslenir. Güneydoğu Toroslar’ın eteklerinde ve Mardin-Midyat Eşiği’nde kıl ve tiftik keçisi beslenir. Bu bölgede küçükbaş hayvancılık ile birlikte yağ, peynir, yün gibi hayvansal ürünlerinde ticaret yapılmaktadır.

MADENCİLİK

Ekonomisi petrol çıkarımı ve tarıma dayanır. Hayvancılık ikinci sırada yer alır. Yeraltı zenginliği olarak baş-ta petrol gelir.

Advertisement

Petrol; Diyarbakır, Adıyaman, Siirt ve Batman dolaylarında bulunan yataklardan çıkarılır. Türkiye petrol üretiminin çok büyük bir kısmı buradan elde edilir. Yıllık üretim 3 milyon tondur. Ancak bu Türkiye ihtiyacının 1/7’sini karşılayabilmektedir. Cizre ve Silopi çevresinde linyit çıkarılır. Fosfatın en fazla çıkarıldığı bölgemizdir. Fosfat, Mardin-Mazıdağı çevresinde çıkarılır.

SANAYİ

Irak-Türkiye petrol boru hattı bu bölgeden geçer. Batman’da bulunan petrol rafinerisi hem yöre halkı için önemli bir iş alanı, hem de ülke ekonomisi için büyük bir endüstri kuruluşudur.

Bölgede çıkarılan petrol ve Batman’daki rafineri kara taşımacılığının önemli miktarda canlanmasına neden olmuştur.

TURİZM

Bölgedeki Nemrut Dağı (Adıyaman) ile Diyarbakır ve Şanlıurfa şehrinde bulunan tarihi eserler bölgenin turizm potansiyelini oluşturur.


Leave A Reply