Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yerşekilleri

0

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan yer şekilleri nelerdir? Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin yerşekilleri ve özellikleri hakkında bilgi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yerşekilleri

YERŞEKİLLERİ

Bölge genel olarak ova ve platolarla kaplıdır. Yerşekilleri tarıma elverişlidir. Batıdan doğuya doğru gidildikçe yükselti artar. Karacadağ volkan konisi (1919 m) ile Mardin-Midyat Eşiği (1200-1300 m) yükseltinin en fazla olduğu yörelerdir. Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman platolarının ortalama yükseltisi 500-1000 m arasındadır.

AKARSU VE GÖLLER

Başlıca akarsuları kaynağını Doğu Anadolu Bölgesi’nden alan Dicle ve Fırat’tır. Fırat’ın Nizip, Göksu kolları, Dicle’nin ise Botan, Garzan, Batman kolları bölgeye yayılmıştır. Bölgede doğal göl yoktur. Sadece Fırat ve Dicle üzerine kurulmuş baraj gölleri yer alır.

NÜFUS VE YERLEŞME

Bölgenin toplam nüfusu 2000 yılında 6.6 milyon olarak tespit edilmiştir. Bölgenin nüfus yoğunluğu 96 km2/kişidir. Alanının küçük olmasından dolayı Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi’nden daha fazla yoğundur. Nüfus batıda toplanmıştır. Bunun nedeni iklim ve toprak koşullarının burada daha elverişli olmasıdır.

Güneydoğu Toroslar’ın etekleri ve akarsu boyları nüfus bakımından oldukça yoğundur. Bunun nedeni, bu kısımda yağışın ve sulama olanaklarının çok olmasıdır. Dicle ve Fırat ile bunlara karışan kolların düzlükler içine gömülerek oluşturduğu geniş vadi tabanları, yerleşmeye elverişlidir.


Leave A Reply