Gürcistan Nerededir? Özellikleri, Konumu, İklimi, Ekonomisi Hakkında Bilgi

0

Ülkeler Rehberi Gürcistan – Gürcistan ile ilgili bilgi, başkenti, ekonomisi, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu hakkında bilgi

Gürcistan bayrağı

Kaynak: pixabay.com

GÜRCİSTAN;

  • Yüzölçümü: 69.700 km2.
  • Başkenti: Tiflis.
  • Dil: Gürcüce.
  • Din: Ortodoks, Müslüman.
  • Para birimi: 1 lari =100 tetri.
  • Başlıca kentleri: Kutais, Rustavi Batum (Acaristan’ın merkezi), Suhumi (Abhazya’nın merkezi), Gori, Poti.

Güneydoğu Avrupa’da, Kafkaslar’da devlettir. Transkafkasya’nın batısında; kuzeyden Rusya Federasyonu, güneydoğudan Azerbaycan, güneyden Türkiye ve Ermenistan, batıdan Karadeniz ile çevrilidir.

Advertisement

Yüzey Şekilleri:

Ülkenin kuzey-kuzeydoğusu Kafkaslar, güneyi Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu Dağları’nın uzantısı durumundaki Küçük Kafkaslar ile çevrilidir. Kafkaslar’dan inen kollarla beslenen Riyon ve İngur ırmakları, batıya açılan geniş tabanlı ovayı sulayarak Karadeniz’e dökülür. Türkiye’nin doğusunda Kars İli’nden doğan Karaçay, Kura Irmağı adıyla, Gürcistan’ın güneyindeki dağlık bölgeyi yararak doğuda Hazar Denizi’ne dökülür.

gürcistan

Kaynak: pixabay.com

İklimi ve Bitki Örtüsü:

İklim genelde serttir. Kuzeyden Kafkas Dağları ile korunan ülke, batıdan, Karadeniz’den gelen ılıman ve nemli hava akımlarının etkisi altındadır. Yağışlar özellikle Karadeniz kıyılarında yüksek olup yıllık ortalama yağış tutan 3.500 mm’dir.

Kafkas Dağları zengin bir orman örtüsüyle kaplıdır. Kuzeye bakan yamaçların aşağı kesimlerinde görülen geniş yapraklı ormanlar, yukarılara çıkıldıkça yerini iğneyapraklı (çam, köknar, ladin) ormanlara bırakır. Ormanlık alanlar (2.4 milyon hektar), ülke topraklarının % 34’ünü oluşturur. Doruklar çevresinde yükseklerde geniş alpin çayırlıklarıyla örtülü yaylalar uzanır. Kafkas Dağları’nın ormanlık alanlarında yabandomuzu, ayı, kurt, vaşak ve tilki gibi yaban hayvanları yanı sıra çeşitli kuş türleri de yaşar.

Kura Nehri

Kura Nehri (Irmağı); Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan’da ırmaktır. Uzunluğu 1.514 km.

Advertisement

Kars İli’nin batısında, Allahüekber Dağları’ndan doğan derelerin birleşmesiyle oluşur. Önce kuzeye doğru yönelir, ardından sert bir dirsekle doğuya döner, Ardahan Ovası’nı geçtikten sonra Maçkap Çayı ile Ay Deresi’ni alır. Çıldır Ovası’nı geçtikten sonra Kurtkale’nin doğusundan Gürcistan topraklarına girer. Türkiye topraklarındaki kesimi Kuruçay adıyla anılan Kura, Gürcistan’da kuzeye doğru akışını sürdürür. Ardından önce kuzeydoğuya döner, sonra hafif bir dirsekle güneydoğuya yönelir. Gürcistan’ da Gori, Tiflis ve Rustayi’yi suladıktan sonra Azerbaycan’a geçer. Güneydoğu doğrultusunda akışını sürdürür. Aras Irmağı ile birleşir, Bakû’nün güneyinde geniş bir delta, oluşturarak, Hazar Denizi’ne dökülür. Pamuk yetiştirilen geniş alanları sulayan ırmağın üzerinde büyük bir hidroelektrik santralı (Tiflis yakınında kuruludur. Aşağı çığırında debisi yüksektir.

Toplum Yapısı:

Gürcistan nüfusunun % 71.7’sini Gürcüler, geri kalan bölümünü Ermeniler (% 8), Azeriler (% 5.6), Ruslar (% 5.5), Abhazlar (% 1.7) ve çeşitli Kafkas ırklarından insanlar oluşturur.

gürcistan

Kaynak: pixabay.com

Ekonomisi:

Tarım: Ülke üç ana tarım bölgesine ayrılır. Karadeniz kıyılarındaki nemli subtropikal bölgede limon, portakal, mandalina gibi narenciye, okaliptüs ağacı, bambu, yüksek nitelikte tütün, çay yetiştirilir. Verimli Kura Irmağı vadisinde bağcılık ve ipekböcekçiliğinin yanı sıra şekerpancarı ve ayçiçeği yetiştirilir. Ünlü Gürcistan şarapları, Kura Irmağı vadisi boylarından elde edilen üzümlerden yapılır. Kura Irmağı’nın bir kolunun suladığı Kahetya Vadisi ise geniş meyve bahçeleri ve bağlarla kaplıdır. Ekilebilir topraklarının (4.6 milyon hektar) % 80’i tarım etkinliklerine ayrılmış olup, 389 bin hektarda sulu tarım yapılır.

Hayvancılık: Dağlık bölgede geniş otlaklar hayvancılık (1.6 milyon büyükbaş hayvan, 11 milyon domuz, 2 milyon koyun, keçi) için çok elverişlidir. Karadeniz kıyılarında yapılan balıkçılık iç tüketime yöneliktir.

Doğal Kaynaklar: Yukarı Rioni Vadisi’nde Çiatura Bölgesi’ne 140 km’lik bir alan kaplayan 250 milyon ton rezervlik zengin manganez yatakları vardır. Kömür, barit, kil, diatomit, petrol, mermer, demir, arsenik, molibden, tungsten, cıva; yapı taşları, öteki önemli yeraltı kaynaklarıdır. 1941’de bulunan altın madeni yatakları, günümüzde de işletilir.

Zengin bir akarsu ağının varlığından yararlanılarak kurulan hidroelektrik santrallarinden enerji sağlanır.

Advertisement


Leave A Reply