Gustave Kahn Kimdir?

0

Gustave Kahn Kimdir? Gustave Kahn hayatı, biyografisi, eserleri. Gustave Kahn ile ilgili bilgi.

Gustave Kahn

Fransız şair ve yazarıdır (Metz 1859-Paris 1936). Dergi çıkararak (La Vogue), yönetimlerine katılarak (Symboliste, Revue İndependante) Catulle Mmendes ile (1841-1909) şiir toplantıları düzenleyerek edebiyat dünyasında etkinlik kazandı. Birçok türe dağılan verimli yazarlığı en çok özgür koşukl (serbest nazım) yazdığı şiir dalında düzey yüksekliği gösterir.

Başlıca şiir derlemeleri: Palais Nornades (Göçebe Saraylar) 1887, Chansons d’Amant (Aşığın Şarkıları) 1891, la Pluie et le Beau Temps (Yağmur ve Güzel Hava) 1895, le Livre d’Images (İmgeler Kitabı) 1897 vb.

Romanlarından çok yaşam öyküleri sağlam göründü: Boucher (1905) Rodin (1906), Fragonard (1907),Baudelaire (1928). Eleştirel bir bakış değerlendirişiyle edebiyat tarihine olumlu katkılar sağladı: Symbolistes et Decadents (Simgeciler ve Dekadanlar) 1902, Silhouettes Litteraires (Edebiyatçıların Görünümleri) 1925, les Origines du Symbolis me (Simgeciliğin Kaynakları).


Leave A Reply