Gusül Abdestinin Farzları Nelerdir? Cünüp Olmak Nedir? Guslü Gerektiren Durumlar

0
Advertisement

Gusül abdesti için farzlar nelerdir? Gusül abdesti neden ve hangi durumlarda alınır? Gusül abdestinin önemi ve nasıl alınır? Cünüplük, cünüp olmak nedir? Nasıl cünüp olunur, ne yapılması gerekir?

Gusül Abdesti

Kaynak: pixabay.com

Gusül abdesti hadesten, yani hükmî bir pislikten temizlenmektir. Gusül lügat manası itibariyle “yıkanmak” demektir. Farz, sünnet ve müstehap olmak üzere üç çeşittir.

Farz olan gusül cünüplükten, hayız ve nifas kanlarının kesilmesinden sonra yapılır. Sünnet olan gusül Cuma ve Bayram günleri, hac veya umre için ihrama girerken yapılır. Müstehap olan gusül ise kandil gecelerinde, bir korku veya sevinç anında, günahlardan tövbe ederken veya bunlara benzer hallerde yapılan gusüllerdir.
Guslün üç farzı vardır. Bunlar:

  1. Mazmaza (ağıza su vermek),
  2. İstinşak (buruna su vermek),
  3. Tepeden tırnağa bütün bedeni yıkamaktır.

Kur’an-ı Kerim’de yüce Allah: “Eğer cünüp iseniz tam olarak temizleniniz” (Maide:6) buyurarak guslü farz kılmıştır.

Bütün şartlarına riayet edilerek bir gusül abdesti söyle alınır:

Ön ve arkamız Kıble istikametine gelmemek üzere oturur, besmele çekerek kalbimiz ve dilimizle gusül abdesti almaya niyet ederiz. Önce bileklerimize kadar ellerimizi üç defa yıkar, sonra avret yerlerimizi, herhangi bir pislik bulunsun veya bulunmasın güzelce yıkar, temizleriz. Daha sonra tıpkı namaz abdesti alıyor gibi abdest alırız. Eğer su ayaklarımız dibinde birikiyorsa, ayağımızı yıkamayı sonraya bırakırız. Bundan sonra suyu üç defa başımıza, sonra sağ, sonra sol omuzumuza döker ve vücudumuzda kuru bir yer bırakmamak kaydıyla güzelce yıkanırız. Özellikle kulak deliklerimize, göğüs altlarına, yüzük içlerine suyun temasını sağlarız. Gusül yaparken konuşmaz, lüzumsuz sözler söylemeyiz.

Cünüp Olmak Nedir?

Cünüplük; Kendisinden temizlenebilmek için gusül abdesti alınması farz olan pisliğe cünüplük ismi verilmektedir. Cinsi münasebet, rüyada ihtilam veya herhangi bir sebeple meninin şehvetle gelmesi halinde cünüplük meydana çıkar. Bundan temizlenmek için şartlarına uygun şekilde gusül abdesti yapılması gerekir.

Advertisement

Cünup olarak gezip dolaşmak, uzun müddet temizlenmeden durmak çok çirkin ve günahtır. Cünüp kimse namaz kılamaz, Kur’an-ı Kerim’i tutamaz, Kâbe’yi tavaf edemez, camiye giremez.

İslamda Guslün Önemi

Türkçe’de boy abdesti sözcüğü ile karşıladığımız gusül (gusl) aslında yıkanılan suya verilen ad olmakla beraber, fıkh (İslâm Hukuku) dilinde hem yıkamak, hem de yıkanmak anlamlarında kullanılagelmiştir. İslâm din bilgisinde “taharet-i kübrâ” (büyük temizlik) denilen, gusl, bütün vücudun yıkanmasından, yani boy abdesti almaktan ibarettir.

Boy abdestini gerektiren durumlar şunlardır: Cünüblük; Kadınlarda hayız hâli ve Kadınlardaki nifas hali. Bu üç durumda boy abdesti almak farzdır.

Cünüblük şudur: Cinsel ilişkiler, ya da kendi kendini tatminden sonraki durum. Bu durum elde olmayan bir nedenle uykuda da meydana gelebilir. Böyle durumlarda kadın ve erkeğe gusl farzdır.

Kadınlarda hayız hali, doğumlardan sonra olmamak üzere, belli zamanlarda, belli miktarda dışarıya akan kandır. En az üç ve en çok on gün olarak belirlenen bir müddet sonunda bu durumdan temizlenen kadının da boy abdesti alması farzdır.

Yine kadınlara özgü olan nifas hali ise, doğumdan sonra, rahimden gelen kan diye tanımlanır ve bu kan da kesilince gusl farz kılınmıştır.

Advertisement

Bunların dışında, ölüleri yıkamak vâcip Olduğu gibi, Cuma günleri, Ramazan ve Kurban Bayram sabahları, Hac için ihrama giriş anları, Arafat’ta vakfeye duruş amacı ile yıkanmak da sünnettir.

Gusl yaparken onun farzına, sünnetine özen göstermek gerekir. Guslün rükünleri de denilen farzı üçtür: a. Mazmaza, yani ağıza bolca su alıp boğaza kadar çalkalayıp yıkamak; b. İstinşak, buruna bolca su verip iyice çekmek ve burun boşluğunu yıkamak; c. Cemi-i bedeni pak yıkamak, bedenin hiçbir yerinde kuruluk kalmamak şartı ile bütün vücudu dikkatle yıkamak. Suyun her yere tesir etmesi, saçların, sakalın, bıyıkların, kaşların ve diğer bütün organların suyla temizlenmesi icap eder. Kulaklarla göbeğin içine varıncaya kadar suyun her yere tesir etmesi zorunludur.

Boy abdesti alınırken sünnet niteliğinde olan ve yapılması unutulmamakta yarar bulunan hususlar da şunlardır: a. Boy abdestine Besmele çekerek ve niyet ederek başlamalıdır; b. İlk önce elleri, oyluk yerlerini yıkayıp vücutta herhangi bir pislik izi varsa onu gidermelidir; c. Gusle başlarken, namaz abdesti alıyormuşçasına, abdest almalıdır, d. Bedenin her tarafını üçer defa baştan, sağ omuzdan ve sol omuzdan su dökünmek suretiyle başlayıp tertemiz yıkamak, ayrıca su döktükçe, vücudun iyice ıslanması için de organları ovuşturmalıdır; e. Suyu fazlasıyla harcamamak gerekir. Ama, eksik kullanmaktan da sakınmalıdır.


Leave A Reply