Gusul Abdestinin Farzları Nelerdir?

0

Gusul abdesti için farzlar nelerdir? Gusul abdestinin önemi, nasıl alınmalıdır, hakkında bilgi.

boy-abdestiGusül Abdesti

Gusül abdesti hadesten, yani hükmî bir pislikten temizlenmektir. Gusül lügat manası itibariyle “yıkanmak” demektir. Farz, sünnet ve müstehap olmak üzere üç çeşittir.

Farz olan gusül cünüplükten, hayız ve nifas kanlarının kesilmesinden sonra yapılır. Sünnet olan gusül Cuma ve Bayram günleri, hac veya umre için ihrama girerken yapılır. Müstehap olan gusül ise kandil gecelerinde, bir korku veya sevinç anında, günahlardan tövbe ederken veya bunlara benzer hallerde yapılan gusüllerdir.
Guslün üç farzı vardır. Bunlar:
1- Mazmaza (ağıza su vermek),
2- İstinşak (burna su vermek),
3- Tepeden tırnağa bütün bedeni yıkamaktır.

Kur’an-ı Kerim’de yüce Allah: “Eğer cünüp iseniz tam olarak temizleniniz” (Maide:6) buyurarak guslü farz kılmıştır.

Bütün şartlarına riayet edilerek bir gusül abdesti söyle alınır:
Ön ve arkamız Kıble istikametine gelmemek üzere oturur, besmele çekerek kalbimiz ve dilimizle gusül abdesti almaya niyet ederiz. Önce bileklerimize kadar ellerimizi üç defa yıkar, sonra avret yerlerimizi, herhangi bir pislik bulunsun veya bulunmasın güzelce yıkar, temizleriz. Daha sonra tıpkı namaz abdesti alıyor gibi abdest alırız. Eğer su ayaklarımız dibinde birikiyorsa, ayağımızı yıkamayı sonraya bırakırız. Bundan sonra suyu üç defa başımıza, sonra sağ, sonra sol omuzumuza döker ve vücudumuzda kuru bir yer bırakmamak kaydıyla güzelce yıkanırız. Özellikle kulak deliklerimize, göğüs altlarına, yüzük içlerine suyun temasını sağlarız. Gusül yaparken konuşmaz, lüzumsuz sözler söylemeyiz.


Leave A Reply