Güzel Sanatlarla İlgili Atatürk’ün Sözleri

17
Advertisement

Sanat ve güzel sanatlar hakkında Atatürk’ün söylediği sözler, Güzel Sanatlarla ilgili güzel sözler.

Güzel Sanatlarla İlgili Atatürk'ün Sözleri

GÜZEL SANATLARLA İLGİLİ ATATÜRK’ÜN SÖZLERİ

★ “Sanat güzelliğin ifadesidir… Bu ifade söz ile olursa şiir, nağme ile olursa müzik, resim ile olursa ressamlık, yontma, oyma ile olursa heykeltraşlık, bina ile olursa mimarlık… olur.”

★ “Yüksek bir insan toplumu olan Türk milletinin tarihi bir özelliği de güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir.”

★ “Güzel sanatlarda başarı; bütün inkılapların başarılı olduğunun en kesin delilidir. Bunda başarılı olamayan milletlere ne yazıktır. Onlar, bütün başarılarına rağmen medeniyet alanında yüksek insanlık sıfatıyla tanınmaktan daima yoksun kalacaklardır.”

Advertisement

★ “Sanatkar da toplumda uzun mücadele ve gayretlerden sonra alnında ışığı ilk hisseden insandır.”

★ “Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz; hatta Cumhurbaşkanı olabilirsiniz, fakat bir sanatkar olamazsınız.”

GÜZEL SÖZLER

  • Tiyatrosu olan ülkelerde kötülükler iyiliğe, çirkinlikler güzelliği, yanlışlıklar doğruluğa gider.
  • Tiyatro, yaşamın bir parçasıdır.
  • Tiyatro, kişiyi insan yapan sanattır.
  • Tiyatro düşündüren, doğru karar vermesini öğreten etkili bir araçtır.
  • Tiyatro öğretir, eğitilir, adam eder.


17 yorum

Leave A Reply