H Harfiyle Başlayan Ülkeler ve Başkentleri, Ülke İsimleri ve Başkentler

0

Dünyadaki baş harfi H olan, H harfi ile başlayan ülkeler hangileridir? H Harfiyle Başlayan Ülkeler ve başkentlerinin listesi.

h ülke

Kaynak: pixabay.com

ÜLKE ADI BAŞKENTİ
 Haiti Port-au-Prince
 Hırvatistan Zagreb
 Hindistan Yeni Delhi
 Hollanda Antilleri Willemstad
 Hollanda (Anayasal) Amsterdam
 Hollanda (Resmî olarak) Amsterdam
 Hollanda (Siyasî) Amsterdam
 Honduras Tegucigalpa

Yukarıdaki tablo isim şehir hayvan oyunu için elverişli olacağı gibi, coğrafya bilgisini geliştirmek isteyenler için de faydalı olacaktır.

Zagreb

Zagreb Hırvatistan’ın başkentidir. Zagreb (Medvenica) Dağı eteğinde, Sava Irmağı kıyısı yakınında, Belgrad’ın 370 km batı-kuzeybatısında yer alır. Ülkenin endüstri (metalürji, kimya, elektronik, dokuma, deri, cam, mobilya, besin), ticaret (her yıl çeşitli tarihlerde düzenlenen uluslararası fuarlar), kültür (Hırvat Bilimler ve Sanatlar Akademisi, Zagreb Üniversitesi, Nükleer Enerji Enstitüsü, Sanat Galerisi, Tiyatro, Opera, Filarmoni Orkestrası, kitaplıklar, film stüdyoları), ulaştırma (Orta Avrupa’ dan Balkanlar’a, Tuna’dan Adriya Denizi’ne uzanan kara ve demiryollarının kavşak noktası; uluslararası Zagreb Havaalanı), Katolik ve Ortodoks başpiskoposlukları, turizm merkezidir.

Kuzeyde Zagreb Dağ eteğiyle güneyde Sava Irmağı arasında yer alan kentin, eski bölümü (yukarı kent) Gradac ve Kapitol yerleşimlerini; güneye doğru uzanan yeni bölümü (aşağı kent) çağdaş yapıları, Cumhuriyet Alanı gibi çeşitli açık alanları, geniş bulvarları, parkları içerir.

Tarihsel Eserler:

Tarihsel eserlerin tümü eski bölümdedir: Gotik St Marcus, barok St Catherine Kiliseleri; Zrinsk ve Orşiç sarayları; Cizvit Manastırı; neoklasik Dkaskoviç Sarayı; Gotik Katedral (13. yüzyıl) ve yakınındaki Başpiskoposluk Sarayı (17.-18. yüzyıllar); St Stephen Şapeli (13. yüzyıl ortaları).


Willemstad

Willemstad Hollanda Antilleri’nin (Çuraçao) başkentidir. Karaibler’de, Küçük Antiller’de (Rüzgaraltı Adaları), Çuraçao Adası’nın güney ucundadır. Petrol arıtma ve işleme, gemi yapımı, kimya, turizm, temel ekonomik etkinliklerdir. Maracaibo Gölü’nde (Venezuela) getirilen ham petrol ticareti de önemlidir.


Amsterdam

Amstel Irmağı ile körfez arasında açılmış, uzunluğu 40 km. yi bulan kanalların arasında kalan adacıkların üzerinde kurulmuştur. 350 kadar köprü bu kanalların iki yanını birbirine bağlar. Ayrıca kanalların iki yanında da geniş ve muntazam yollar ve caddeler uzanır. Bu bakımdan Amsterdam’a «Kuzeyin Venediği» denir.

Şehrin temeli 16-24 metre kalınlığındaki bataklık turp ve tortullarla dolmuş kumlu ve yumuşak olduğundan bu çürük temel üzerine yapılan binalar toprağa çakılan kalın kazıklar üzerine oturtulur. Çok kere de inşaata başlamadan önce toprağın suyu tulumbalarla boşaltılır. Şehrin civarında etrafı setlerle çevrilmiş, deniz yüzünden birkaç metre daha aşağılarda kalan, kurutularak denizden kazanılan topraklar uzanır. Şehir ve civarı denizin kabarmasına karşı bu setlerin muhafazası altındadır. Hollandalılar ancak bu mendirekleri yıkmak ve şehirlerini su altında bırakmak suretiyle Fransız Kralı XIV. Louis’nin ordusuna karşı koyabilmişlerdir. Fakat 1795 yılında hüküm süren kuvvetli kış sırasında körfez ve kanal donduğundan Fransızlar buzların üzerinden geçerek şehre girmeyi başarmışlardır.

XII. yüzyılda basit bir balıkçı kasabası olan Amsterdam XVII. yüzyılın başlarında gelişmeye başlamış ve kısa bir zamanda dünyanın sayılı ticaret şehirlerinden biri olmuştur. Amsterdam Hollanda’nın önemli birçok yerlerine kara, hava, deniz yolları ile doğrudan doğruya bağlı bulunduğu gibi, birçok uluslararası yolların da başlangıç yeridir.

Şehirde bugün tersaneler, yiyecek, yağ, kimyasal maddeler, boya ve kağıt fabrikaları vardır. Ayrıca Amsterdam’da ki elmas yontma atölyeleri dünya çapında şöhret kazanmıştır. Amsterdam aynı zamanda gayet kıymetli mimarlık ve güzel sanat eserlerini toplayan bir şehirdir. Eski Belediye Dairesi (şimdiki Kraliyet Sarayı) 14.000 kadar kazık üzerine yapılmıştır ( 1655). Eski ve Yeni Kiliseler, İstasyon ve Borsa binaları, Müze bunların başında gelir. Gayet zengin bir koleksiyonu bulunan Güzel Sanatlar Akademisi ve birçok müze de yine Amsterdam’da bulunmaktadır.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply