Hac İle İlgili Kavramlar ve Mekanlar

0

Hac ile ilgili kavramların açıklamaları ve hac mekanları nelerdir? Hac mekanlarının isimleri ve özellikleri, hakkında bilgi.

Hac İle İlgili Kavramlar ve Mekanlar

Hac İle İlgili Kavramlar

Hac ibadetiyle ilgili kavramların başlıca olanları şunlardır:

Advertisement

İhram, Kabe’ye girerken hacı adaylarının örtündükleri beyaz bürgüdür. Hac eda edilirken bu giysinin giyilmesi zorunludur. Kadınlar, ihram yerine uzunca bir elbise giyerler. İhrama giren kişinin traş olmak, avlanmak gibi bazı davranışlar yapmaması gerekir.

Tavaf, belirli duaların okunarak Kabe’nin çevresinde yedi kez dönülmesidir ki her bir dönüş şavt adını alır.

Sa’y, hacı adaylarının Mekke’deki Safa ve Merve tepeleri arasında gidip gelmeleridir. Bu gidip gelmeler yedi kez tekrarlanır. Sa’ya Safa tepesinden başlanır.

Vakfe, Kurban Bayramı’nın bir gün öncesi yani arefe günü Mekke yakınlarındaki Arafat denilen yerde bir süre durmaktır.

Advertisement

Telbiye, ihramlı olarak ve yüksek sesle: “Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyke lâ şerike leke lebbeyk, innel’hamde ve’n nimete leke ve’l- mülk, lâ şerike lek.” Demektir. Kadınlar telbiyeyi hafif bir sesle söylerler.

Hac İle İlgili Mekânlar

Kabe, Mekke’de Mescid-i Haram’ın ortasında bulunan ve Müslümanlarca kutsal sayılan bir yapıdır. Mescid-i Haram, ortasında Kabe’nin bulunduğu etrafı çevreli belirli bir alana verilen addır. Kabe’ye Beytullah (Allah’ın evi) de denir. Kabe kübik bir yapıda olup duvarı siyah bir örtüyle örtülüdür. Bu kutsal mekân Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail tarafından Allah’ın emriyle inşa edilmiştir. Bu durum Kur’an’da şöyle belirtilmiştir: “Bir zamanlar İbrahim, İsmail ile beraber Beytullah’ın temellerini yükseltiyor, (şöyle diyorlardı) : Ey Rabb’imiz! Bizden bunu kabul buyur; şüphesiz Sen işitensin, bilensin.” müslümanlar hac ve umre ibadetlerinde Kabe’yi ziyaret ederler.

Safa ve Merve, Mekke’de bulunan iki tepedir. Hac ibadetinin gereklerinden biri, bu iki tepe arasında yürümektir. Allah, Kur’an’da hac ve umre sırasında bu iki tepe arasında müslümanların sa’y yapmalarının güzel bir davranış olduğunu belirtmiştir.

Arafat Dağı, Mekke’nin doğusunda bulunan bir dağdır. Haccın temel şartların (farzların)’dan biri de Arafat dağında belli bir süre vakfe (bekleme, bulunma, durma) yapmaktır. Hac sırasında burada durulup dua edilir ve namaz kılınır.

Advertisement

Müzdelife ve Mina, Müzdelife, Mekke’de Arafat ile Mina arasından bulunun bölgedir. Hac ibadeti yapanlar, arefe gününü Kurban Bayramına bağlayan geceyi burada geçirirler. Kurban Bayramı’nın ilk günü güneş doğmadan burada kısa süre bulunmak vaciptir.

Mina, Arafat dağı ili Mekke arasında bulunan bir yerdir. Burada şeytan (sembolik ve mecazen) taşlanır. Haccın gereklerinden olan bu davranış Kurban Bayramının ilk üç gününün herhangi bir zamanında yapılır.


Leave A Reply