Hacer i Esved Nedir?

0

Hacer-i Esved taşı nedir? Hacer-i Esved’in özellikleri, nerede bulunur, neden önemlidir, Hacer-i esved hakkında bilgi.

Hacer-i EsvedHacer-i Esved; Kabe’nin doğu köşesinde, kapının hemen sağ tarafındadır. Yerden 1,5 metre yükseklikte 18-19 cm. çapında, yumurta biçiminde, parlak, siyah bir taştır.

Hacer-i Esved, Kabe’yi tavaf ederken hacılar için başlangıç noktasını gösterir. Tavafa onun yanından veya hizasından başlanır. Tavafa başlarken, her şavtın sonunda ve sa’ye başlamadan önce Hacer-i Esved selamlanır, mümkünse öpülerek ona hürmet gösterilir. Bu hareket Peygamberimiz tarafından yapıldığı için sünnet haline gelmiştir. Yoksa taşın kutsiyetini göstermez. Hz. Ömer “Ey Hacerü’l- Esved, biliyorum ki sen bir taşsın! Peygamberimizin seni öptüğünü görmeseydim ben de öpmezdim” buyurmuştur. Müslümanların Hacer-i Esved’i selamlamaları bir milletin kendi bayrağını selamlaması gibi tamamen manevi bir hadisedir.

Rivayetlere göre Hz. İbrahim Kabe binasını yaparken hacıların tavafa başlayacakları yeri işaretlemek istemiş, bu sebeple kendisine yardım eden oğlu Hz. İsmail’e bir taş getirmesini söylemiş, Hz. İsmail’de Ebû Kubeys Dağı’ndan Hacer-i Esved’i getirip babasına vermiştir.

Kabe’ye yapılan çeşitli baskınlar neticesi bir bütün olan Haceri Esved parçalanmıştır. Hatta 929 yılında Karmeti’lerin tecavüzü sonucu yerinden alınıp götürülmüş ve 20 sene sonra getirilerek, daha önceki yerine geri konmuştur. Şu anda üç büyük parçadan müteşekkildir. Etrafında gümüş bir halka vardır. Devamlı el sürüldüğü ve öpüldüğü için çukurlaşmış durumdadır.

Peygamberimiz bir defasında Kabe’yi tamir eden kabilelerin, Hacer-i Esved’i yerine koyma hususundaki kavgalarını önleyerek, taşı atkısı üzerine koyup kaldırmış, sonra bizzat ellerine alarak yerine yerleştirmiştir.


Leave A Reply