Hacı Bektaş Veli Sözleri

17
Advertisement

Hacı Bektaş Veli’nin Sözleri ve Anlamları, Hacı Bektaş Veli’den Hoşgörü ile ilgili sözler, vecizeler.

Hacı Bektaş-i Veli Sözleri

*** Abdal, Hak’ka hayran olandır

*** Adâlet her işte, Hak’kı bilmektir.

*** Âdem’in Âdemliği; akıl, hayâ ve ilim iledir.

Advertisement

*** Allah ile gönül arasında perde yoktur.

*** Ara, bul.

*** Araştırma, açık bir sınavdır.

*** Ârifler hem arıdır, hem arıtıcı.

Advertisement

*** Bir olalım, iri olalım, diri olalım.

*** Cennet için ibâdet geçersizdir

*** Çalışan insan kötülük düşünmez.

*** Hararet nârda’dır, sac’da değildir,
Kerâmet sendedir, tâc’da değildir.
Her ne arar isen, kendinde ara,
Kudüs’te, Mekke’de, Hâc’da değildir.

Advertisement

*** Sakın, bir kimsenin gönlünü yıkma,
Gerçek erenlerin sözünden çıkma.
Eğer insan isen ölmezsin, korkma,
Âşığı kurt yemez, uc’da değildir.

*** Özünde ve sözünde temiz olmayanların, îmanı tam değildir.

*** Oturduğun yeri pâk et, kazandığın lokmayı hak et.

*** Sevgi ve acıma, insanlık; hiddet ve şehvet ise hayvanlık vasfıdır.

Advertisement

*** Nefsine ağır geleni, kimseye tatbik etme.

*** Nebîler, Velîler, insanlığa Tanrı’nın hediyesidir.

*** Yolumuz; ilim, irfân ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur.

*** İnsanın olgunluğu, davranışlarının doğruluğundadır.

Advertisement

*** İslâmın temeli güzel ahlâk; ahlâkın özü bilgi; bilginin özü akıldır.

*** Gönül kâbesine girmesin hülya,
Nefsine hakim ol düşme bed hûya.
Kirleri arıtan baksana suya,
Hep yüzü yerlerde, buc’da değildir.

*** Dostumuzla beraber, yaralanır kanarız,
Her nefeste aşk ile, yaratanı anarız.
Erenler meydanına, vahdet ile gir de gör,
Kırk budaklı şamdanda kırkımız bir yanarız.

*** Karşısındaki insanın iyi olmasını isteyen, önce kendisi iyi olmalıdır.

Advertisement

*** Mevki hırsı, koğu, gıybet, edebsizlik, hıyânet Hak’kı inkâr eder.

*** Kimsenin ayıbını arama, kendi ayıbını görür ol.

*** Kanâatkâr olanlar, en büyük zenginliğe sahiptir.

*** Kadınlarınızı okutunuz, kadınları okumayan millet yükselemez.

Advertisement

*** Hak’ka erişebilmek için, büyüklere ve doğrulara yaklaşın.

*** Hakikatın ilk makamı, toprak olacağımızın bilinmesidir.

*** Erkek dişi sorulmaz, muhabbetin dilinde,
Hak’kın yarattığı her şey yerli yerinde.
Bizim nazarımızda, kadın erkek farkı yok,
Noksanlıkla eksiklik, senin görüşlerinde.

*** Sevgi muhabbet kaynar, yanan ocağımızda,
Bülbüller şevke gelir, gül açar bağımızda.
Hırslar, kinler yok olur, aşkla meydanımızda,
Arslanlarla ceylanlar, dosttur kucağımızda.

Advertisement

*** İlmi ve bilgiyi yüce tutan kimse hiçbir zaman küçülmez, alçalmaz.

*** İncinsen de, incitme. İnsan dilinin arkasında gizlidir.

*** Hükümdar (idareci), ancak adâleti ile başarılı olur.

*** İbâdetin yeri başkadır, işin yeri başkadır.

Advertisement

*** Düşmanınızın bile, insan olduğunu unutmayınız.

*** Edeb, erkâna bağlıdır, ayağımız başımız,
Güllerden koku almıştır, toprağımız taşımız.
Soframızda bulunan, lokmalar hep helâldir,
Yiyenlere nûr olur, ekmeğimiz aşımız.

*** Düşünce, davranış ve sevgiyi, Allah lezzeti olarak tadın.

*** Kibrin aslı şeytan, tevazûnun aslı Rahmân’dır.

Advertisement

*** Hak’ka tâlib olan kişi, başka murâd isteme,
Dostun seninle beraber, başka vuslat isteme.
Bu dünya bir sofradır, arzular gelir geçer,
Eğer bizi buldun ise, başka murâd isteme.

*** Hamı pişiremezsen bari, pişmişi ham etme.

*** İçi murdar kimseyi ne kadar dıştan yıkarsan arınmaz.

*** İlim, hakikate giden yolları aydınlatan ışıktır.

Advertisement

*** İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.

*** Edeb elbisesini, sırtınızdan ölünceye kadar çıkartmayınız.

*** *Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu.

*** *Dil mızraktan, daha derin yaralar.

Advertisement

*** *Dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir.

*** *Dînine dizlerinle değil, kalbinle bağlan.

*** *Doğruluk dost kapısıdır.

*** *En büyük kerâmet çalışmaktır.

Advertisement

*** *En yüce servet, ilimdir.

*** *Her ne arar isen, kendinde ara.

*** *Hiçbir milleti ve insanı ayıplamayınız.

*** *İnsanın kemâli, ahlâk güzelliğidir.

Advertisement

*** *Murada ermek, sabır iledir.

*** Madde karanlığı, akıl nûru;
Cehâlet karanlığı, ilim nûru;
Nefis karanlığı, marifet nûru;
Gönül karanlığı, aşk nûru ile aydınlanır

*** Malım mülküm servetim, hepsi evde kaldı,
Eşim dostum akrabam, geçtiğim yolda kaldı,
Dostlarımdan birisi, benden hiç ayrılmadı,
Allah için yaptığım iyilikler bende kaldı.

*** Sensiz benim bir dem karara mecâlim yok,
İhsânını ta’dâ da imkânım yok.
Tenimdeki her tüy eğer dillense,
Binde bir şükrümü ifâya imkânım yok

Advertisement

*** *Dâimâ iyiyi, güzeli, doğruyu öğrenebilmek için okuyunuz, okutunuz.

*** *Bizi sevenlerin gönüllerinde biz oturur, dillerinde de biz konuşuruz.

*** Bizim erkânımız; ahlâkı Muhammed’i ve edebi Ali’dir.

*** Cahiller ve hak tanımazlara, sükût ile karşılık veriniz.

Advertisement

*** Devletli odur ki; cehli sile, gafletten uyanıp kendini bile.

*** Âlimlere ve kendini bilenlere, alçak gönüllülük yaraşır.

*** Âriflerin içinde, murdar nesne (kötülük) eğlenmez.

*** Bilim, gerçeğe giden yolları aydınlatan ışıktır.

Advertisement

*** Aşk meydanı, erenlerin ve bilenlerindir.

*** Çalışmadan geçinenler, bizden değildir.

*** Âdem suretinde olan herkes, Âdem değildir.

Advertisement

17 yorum

  1. esra-çağatay on

    keşke hayatının devamı olan kısma sözleri yazmasaydınız ödevim yanlış oldu bu yüzden

Reply To esma Cancel Reply