Hacı Bektaş Veli Kimdir?

0
Advertisement

Bektaşi tarikatının kurucusu büyük Türk tasavvuf insanı olan Hacı Bektaş Veli hakkında bilgilerin yer aldığı yazımız.

Hacı Bektaş Veli

HACI BEKTAŞ VELÎ (1209-1271) Bektaşi tarikatının kurucusu olan ünlü Türk tasavvuf adamıdır. Horasan’da Nişapur’da doğdu. Anadolu’ya gelip şimdiki Hacıbektaş kasabasına yerleşti. Baba İshak’a mürit oldu. Baba İshak’ın Selçuklular’a isyanında kardeşi Menteş öldürüldü; Hacı Bektaş kurtuldu. Anadolu’da huzursuzluk yaratan Batıniler’in önderi oldu. Müritleri, Bektaşilik denen tarikatı kurdular.

Hacı Bektaş’ın «Makaalât» adında Arapça kitabının aslı elimizde yoktur; birisi manzum ötekisi mensur iki Türkçe çevirisi saklanmıştır. Hacı Bektaş’ın hayatı kutsallaştırılarak «Velâyet-Nâme» adlı ünlü eserde hikaye tarzında anlatılmıştır. Osmanlılar çağında Bektaşi tarikatının en büyük başkanı, Hacıbektaş kasabasında otururdu. Bektaşilik de Mevlevîlik gibi tamamen Türkler’e mahsus büyük bir tarikattır. Fakat Mevlevi tarikatına zıttır.

Advertisement

Leave A Reply