Hacı Bektaş Veli Sözleri, Hoşgörü ve Dinimizle İlgili Anlamlı Resimli Sözleri

17

Hacı Bektaş Veli’nin Söylediği Sözler ve Anlamları, Hacı Bektaş Veli’den Hoşgörü ve dinimiz üzerine resimli sözler, alıntılar.

Hacı Bektaş Veli

HACI BEKTAŞ VELÎ (1209-1271) Bektaşi tarikatının kurucusu olan ünlü Türk tasavvuf adamıdır. Horasan’da Nişapur’da doğdu. Anadolu’ya gelip şimdiki Hacıbektaş kasabasına yerleşti. Baba İshak’a mürit oldu. Baba İshak’ın Selçuklular’a isyanında kardeşi Menteş öldürüldü; Hacı Bektaş kurtuldu. Anadolu’da huzursuzluk yaratan Batıniler’in önderi oldu. Müritleri, Bektaşilik denen tarikatı kurdular.

Advertisement

Hacı Bektaş’ın «Makaalât» adında Arapça kitabının aslı elimizde yoktur; birisi manzum ötekisi mensur iki Türkçe çevirisi saklanmıştır. Hacı Bektaş’ın hayatı kutsallaştırılarak «Velâyet-Nâme» adlı ünlü eserde hikaye tarzında anlatılmıştır. Osmanlılar çağında Bektaşi tarikatının en büyük başkanı, Hacıbektaş kasabasında otururdu. Bektaşilik de Mevlevîlik gibi tamamen Türkler’e mahsus büyük bir tarikattır. Fakat Mevlevi tarikatına zıttır.

Sözleri

Hacı Bektaş-i Veli Sözleri

 • *** Abdal, Hak’ka hayran olandır
 • *** Adâlet her işte, Hak’kı bilmektir.
 • *** Âdem’in Âdemliği; akıl, hayâ ve ilim iledir.
 • *** Allah ile gönül arasında perde yoktur.
 • *** Ara, bul.
 • *** Araştırma, açık bir sınavdır.
 • *** Ârifler hem arıdır, hem arıtıcı.
 • *** Bir olalım, iri olalım, diri olalım.

Hacı Bektaş-i Veli Sözleri

*** Cennet için ibâdet geçersizdir
 • *** Çalışan insan kötülük düşünmez.
 • *** Hararet nârda’dır, sac’da değildir,
  Kerâmet sendedir, tâc’da değildir.
  Her ne arar isen, kendinde ara,
  Kudüs’te, Mekke’de, Hâc’da değildir.
 • *** Sakın, bir kimsenin gönlünü yıkma,
  Gerçek erenlerin sözünden çıkma.
  Eğer insan isen ölmezsin, korkma,
  Âşığı kurt yemez, uc’da değildir.
 • *** Özünde ve sözünde temiz olmayanların, îmanı tam değildir.
 • *** Oturduğun yeri pâk et, kazandığın lokmayı hak et.
 • *** Sevgi ve acıma, insanlık; hiddet ve şehvet ise hayvanlık vasfıdır.

Hacı Bektaş-i Veli Sözleri

Advertisement
*** Nefsine ağır geleni, kimseye tatbik etme.
 • *** Nebîler, Velîler, insanlığa Tanrı’nın hediyesidir.
 • *** Yolumuz; ilim, irfân ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur.
 • *** İnsanın olgunluğu, davranışlarının doğruluğundadır.
 • *** İslâmın temeli güzel ahlâk; ahlâkın özü bilgi; bilginin özü akıldır.
 • *** Gönül kâbesine girmesin hülya,
  Nefsine hakim ol düşme bed hûya.
  Kirleri arıtan baksana suya,
  Hep yüzü yerlerde, buc’da değildir.
 • *** Dostumuzla beraber, yaralanır kanarız,
  Her nefeste aşk ile, yaratanı anarız.
  Erenler meydanına, vahdet ile gir de gör,
  Kırk budaklı şamdanda kırkımız bir yanarız.
 • *** Karşısındaki insanın iyi olmasını isteyen, önce kendisi iyi olmalıdır.
 • *** Mevki hırsı, koğu, gıybet, edebsizlik, hıyânet Hak’kı inkâr eder.

Hacı Bektaş-i Veli Sözleri

*** Kimsenin ayıbını arama, kendi ayıbını görür ol.
 • *** Kanâatkâr olanlar, en büyük zenginliğe sahiptir.
 • *** Kadınlarınızı okutunuz, kadınları okumayan millet yükselemez.
 • *** Hak’ka erişebilmek için, büyüklere ve doğrulara yaklaşın.
 • *** Hakikatın ilk makamı, toprak olacağımızın bilinmesidir.
 • *** Erkek dişi sorulmaz, muhabbetin dilinde,
  Hak’kın yarattığı her şey yerli yerinde.
  Bizim nazarımızda, kadın erkek farkı yok,
  Noksanlıkla eksiklik, senin görüşlerinde.
 • *** Sevgi muhabbet kaynar, yanan ocağımızda,
  Bülbüller şevke gelir, gül açar bağımızda.
  Hırslar, kinler yok olur, aşkla meydanımızda,
  Arslanlarla ceylanlar, dosttur kucağımızda.
 • *** İlmi ve bilgiyi yüce tutan kimse hiçbir zaman küçülmez, alçalmaz.
 • *** İncinsen de, incitme. İnsan dilinin arkasında gizlidir.

Hacı Bektaş-i Veli Sözleri

*** Hükümdar (idareci), ancak adâleti ile başarılı olur.
 • *** İbâdetin yeri başkadır, işin yeri başkadır.
 • *** Düşmanınızın bile, insan olduğunu unutmayınız.
 • *** Edeb, erkâna bağlıdır, ayağımız başımız,
  Güllerden koku almıştır, toprağımız taşımız.
  Soframızda bulunan, lokmalar hep helâldir,
  Yiyenlere nûr olur, ekmeğimiz aşımız.
 • *** Düşünce, davranış ve sevgiyi, Allah lezzeti olarak tadın.
 • *** Kibrin aslı şeytan, tevazûnun aslı Rahmân’dır.
 • *** Hak’ka tâlib olan kişi, başka murâd isteme,
  Dostun seninle beraber, başka vuslat isteme.
  Bu dünya bir sofradır, arzular gelir geçer,
  Eğer bizi buldun ise, başka murâd isteme.
 • *** Hamı pişiremezsen bari, pişmişi ham etme.
 • *** İçi murdar kimseyi ne kadar dıştan yıkarsan arınmaz.
 • *** İlim, hakikate giden yolları aydınlatan ışıktır.

Hacı Bektaş Veli Sözleri

*** İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.
 • *** Edeb elbisesini, sırtınızdan ölünceye kadar çıkartmayınız.
 • *** *Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu.
 • *** *Dil mızraktan, daha derin yaralar.
 • *** *Dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir.
 • *** *Dînine dizlerinle değil, kalbinle bağlan.
 • *** *Doğruluk dost kapısıdır.
 • *** *En büyük kerâmet çalışmaktır.
 • *** *En yüce servet, ilimdir.
 • *** *Her ne arar isen, kendinde ara.
 • *** *Hiçbir milleti ve insanı ayıplamayınız.
 • *** *İnsanın kemâli, ahlâk güzelliğidir.

Hacı Bektaş Veli Sözleri

*** *Murada ermek, sabır iledir.
 • *** Madde karanlığı, akıl nûru;
  Cehâlet karanlığı, ilim nûru;
  Nefis karanlığı, marifet nûru;
  Gönül karanlığı, aşk nûru ile aydınlanır
 • *** Malım mülküm servetim, hepsi evde kaldı,
  Eşim dostum akrabam, geçtiğim yolda kaldı,
  Dostlarımdan birisi, benden hiç ayrılmadı,
  Allah için yaptığım iyilikler bende kaldı.
 • *** Sensiz benim bir dem karara mecâlim yok,
  İhsânını ta’dâ da imkânım yok.
  Tenimdeki her tüy eğer dillense,
  Binde bir şükrümü ifâya imkânım yok
 • *** *Dâimâ iyiyi, güzeli, doğruyu öğrenebilmek için okuyunuz, okutunuz.
 • *** *Bizi sevenlerin gönüllerinde biz oturur, dillerinde de biz konuşuruz.

Hacı Bektaş Veli Sözleri

*** Bizim erkânımız; ahlâkı Muhammed’i ve edebi Ali’dir.
 • *** Cahiller ve hak tanımazlara, sükût ile karşılık veriniz.
 • *** Devletli odur ki; cehli sile, gafletten uyanıp kendini bile.
 • *** Âlimlere ve kendini bilenlere, alçak gönüllülük yaraşır.
 • *** Âriflerin içinde, murdar nesne (kötülük) eğlenmez.
 • *** Bilim, gerçeğe giden yolları aydınlatan ışıktır.
 • *** Aşk meydanı, erenlerin ve bilenlerindir.
 • *** Çalışmadan geçinenler, bizden değildir.
 • *** Âdem suretinde olan herkes, Âdem değildir.

Advertisement


17 yorum

 1. esra-çağatay on

  keşke hayatının devamı olan kısma sözleri yazmasaydınız ödevim yanlış oldu bu yüzden

Leave A Reply