Hacıbektaş Nerededir?

0
Advertisement

Hacıbektaş ilçesi nerededir? Hacıbektaş hangi ilimize bağlıdır? Hacıbektaş ilçesi özellikleri, ekonomisi, tarihçesi hakkında bilgi.

Hacıbektaş Nerededir?

Hacıbektaş Nerededir?

Hacıbektaş; Nevşehir’e bağlı ilçe ve merkezidir. 29 köyü vardır. İlin batısında; Kuzey’den Kozaklı, doğudan Avanos, güneyden Gülşehir, batıdan Kırşehir’in Mucur ilçeleri ile çevrilidir.

İlçe toprakları, ortalama yükseltisi 1.000 m. olan yaylalarla kaplıdır. Yaylalar üzerinde 1.200-1.500 m.’ye ulaşan tepeler vardır. Yükseltiler, ilçenin doğusundaki Kızıldağı’ın (1.786 m) uzantılarıdır. Bu tepelerden doğan irili ufaklı akarsulardan Kalaycık Dere, Delice Irmak’a, öteki dereler ilçe merkezinin güneyinden geçen Kızılırmak’a katılır.

İklim ve Bitki Örtüsü

Doğal bitki örtüsünü bozkır oluşturur. Genelde karasal iklimin egemen olduğu ilçede yazlar çok sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. Yıllık ortalama sıcaklık 11°C, yağış tutarı 370 mm.’dir. En çok yağış ilkbaharda düşer. Ekonomi, büyük ölçüde tarım (buğday, şekerpancarı, arpa, çavdar, patates, elma, üzüm,zerdali), hayvancılık (sığır, koyun, kılkeçisi), halı dokumacılığı, taş işlemeciliğine dayanır.

Nevşehir Karayolu üzerinde kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 47 km uzaklıktadır.

Advertisement

Tarihi

Eski adı Sulucakarahöyük olan kasaba, Bektaşilik tarikatının kurucusu Hacı Bektaşi Veli’nin, 13. yüzyılda buraya yerleşmesi ve dergâhını kurmasıyla önem kazanarak Hacıbektaş adını aldı. Tarih kayıtlarına göre önceleri Ankara Vilayeti Kırşehir Sancağı’na bağlı bir nahiye merkezi olan Hacıbektaş Köyü daha sonra Niğde’ye, 1854’te Kırşehir’e bağlandı. Hacı Bektaş Veli’nin türbesi ve Bektaşi Tarikatı’nın merkezi ilçededir. Dergâh külliyesi günümüzde müzedir. İlçe sınırları içinde yapılan kazılarda Hitit, Frig, Roma ve Bizans dönemlerine ait eserler çıkarılmıştır.

HACIBEKTAŞ HARİTASI:


Leave A Reply